A CHEMICALTIGER.COM WEBÁRUHÁZ FELTÉTELEI ÉS KIKÖTÉSEI

§ 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

A Szabályzatban használt kifejezések a következő jelentéssel bírnak:
1. Társaság/eladó – Bridge Solutions Hub S.A. néven működő társaság, székhelye: Varsó, Zygmunta Vogla utca 2A, 02-963 Varsó, bejegyezve a varsói kerületi bíróság XIII. gazdasági osztálya által vezetett vállalkozói nyilvántartásba, KRS szám: 0000887045, REGON: 142524552, NIP: 522 2967030, alaptőke összege: 1596529,00 PLN.
2. Cookie-k – egy weboldal által küldött és a Vevő oldalán (általában a számítógép merevlemezén) tárolt kis szöveges információk, amelyek a Társaság által üzemeltetett www.chemicaltiger.com internetes áruházon keresztül történő szerződéskötés esetén kerülnek tárolásra.
3. munkanapok – a hét hétfőtől péntekig tartó napokat jelenti, kivéve a munkaszüneti napokat.
4. Harmadik fél szállító – az a cég vagy cégek, amely(ek) tulajdonában vagy birtokában vannak azok a Termékek, amelyeket a Társaság értékesít, és amelyek jelenleg nem a Társaság raktárában vannak.
5. Vásárlási űrlap – a www.chemicaltiger.com weboldalon keresztül történő szerződéskötés esetén a www.chemicaltiger.com weboldalon keresztül kitöltésre rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap, amelyben a Vevő a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges adatokat adja meg, feltéve, hogy:
a) fogyasztónak minősülő Ügyfelek esetében a Vásárlási űrlapon legalább a következő adatokat kell megadni: e-mail cím, név és vezetéknév, lakóhely/szállítási cím (utca és házszám és/vagy helyiségszám, irányítószám és város, ország, kapcsolattartási telefonszám);
b) ha a Vevő nem fogyasztó, legalább a következő adatokat kell megadni a Vásárlási űrlapon: e-mail cím, a Vevő név és vezetéknév vagy cégnév, székhely/szállítási cím (utca és házszám és/vagy helyiségszám, irányítószám és város, ország, kapcsolattartási telefonszám), adószám;
6. Polgári Törvénykönyv – a Polgári Törvénykönyvről szóló 1964. április 23-i törvény (2022. évi CXC. törvénycikk 1360. tétel, módosított szöveg);
7. Fogyasztó – olyan természetes személy, aki a Polgári Törvénykönyv 221. cikke értelmében vett gazdasági vagy szakmai tevékenységhez közvetlenül nem kapcsolódó célból szerződést köt és terméket rendel;
8. Fiók – a Vásárló egyéni, felhasználónévvel (login) és jelszóval megjelölt profilja, amely a Vásárló erőforrásainak és adatainak gyűjteményét képezi a Társaság IKT-rendszerében, és amely tartalmazza különösen a Vásárlónak a leadott Megrendelésekre vonatkozó adatait.
9. Vevő – teljes jogképességgel rendelkező természetes személy vagy Vállalkozó, aki érdekelt abban, hogy a Társaságtól a Tárhelyen keresztül terméket vásároljon;
10. Termékkiszállító szervezet – a Társaság által a csomag Vevő részére történő kiszállítására szerződött futárcég;
11. Termék – az Internetes Üzletben kapható autóalkatrészek, tartozékok és anyagok, beleértve a fogyóeszközöket is;
12. Vállalkozó – természetes személyek, jogi személyek, vállalkozási tevékenységet folytató jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységek és egyéb REGON számmal rendelkező szervezetek, akik a Társaság valamely Termékének az Internet Shopon keresztül történő megvásárlásában érdekeltek;
13. Szabályzat – a jelen Szabályzat;
14. Webáruház – a www.chemicaltiger.com oldalon elérhető internetes szolgáltatás, amely lehetővé teszi a Vásárlók számára a Termékek megrendelését.
15. Vis maior – a felek ellenőrzési körén kívül eső külső, váratlan, elháríthatatlan esemény (pl. időjárási katasztrófák, zavargások);
16. Megrendelés – a Vevő szándéknyilatkozata, amely közvetlenül a Termék megvásárlására vonatkozó megrendelés leadására irányul, megjelölve különösen a Termék típusát és darabszámát.

§ 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A Szabályzat a www.chemicaltiger.com címen elérhető www.chemicaltiger.com webáruház Vevők általi, a Termékek megrendelésére irányuló használatának alapelveit határozza meg, különös tekintettel:
a) a Vásárlók által a www.chemicaltiger.com internetes áruházon keresztül történő megrendelések leadásának feltételeit és szabályait.
b) a megrendelés leadásának feltételei;
c) panaszeljárás.
2. A Szabályzat és a Szabályzat elérhető a www.chemicaltiger.com oldalon. Az Ügyfél a megjelölt honlapon megismerheti annak tartalmát, valamint letölthet egy, a Szabályzatot tartalmazó fájlt, hogy azt bármikor rögzíthesse és reprodukálhassa.
3. A www.chemicaltiger.com név alatt működő webáruházat a Társaság üzemelteti.
4. Az Üzlet címe és elérhetőségei:
a) E-mail: info@chemicaltiger.com
b) Levelezési cím: Zygmunta Vogla utca 2A, 02-963 Varsó.
5. A Vevő köteles az Üzletet és annak funkcióit a jogszabályoknak, a jelen Szabályzat rendelkezéseinek és a jó modornak megfelelően használni. Tilos az Áruházat olyan módon használni, amely mások személyiségi jogait sértheti, illetve olyan tartalmakat közzétenni vagy terjeszteni, amelyek vulgárisak, valótlanok, vagy sérthetik a Társaság vagy harmadik felek személyiségi jogait, törvényeit vagy egyéb jogos érdekeit. Ha személyes vagy elérhetőségi adatait megváltoztatja, köteles azokat helyesbíteni vagy kiegészíteni. Az Ügyfél köteles kellő körültekintéssel eljárni az Üzlet használata során.
6. Az Ügyfél a Társaságok által nyújtott elektronikus szolgáltatásokat Fiók létrehozása formájában veheti igénybe. A Fiók regisztrációja egy regisztrációs űrlap kitöltésével, legalább a jelen Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával történik. A regisztrációs űrlapon a Vevőnek meg kell adnia: e-mail címét és egyéni jelszavát.
7. A Fiók fenntartásával kapcsolatos szolgáltatásokat a Társaság díjmentesen nyújtja. Az Ügyfél bármikor törölheti a Fiókot a Társasághoz benyújtott kérelemmel:
a) írásban a következő címre: Bridge Solutions Hub S.A., székhelye: Varsó, Zygmunta Vogla utca 2A, 02-963 Varsó, vagy
b) elektronikus formában a következő címre: info@chemicaltiger.com.

§ 3. MEGRENDELÉS LEADÁSA

1. A Termék megvásárlásához a Vevőnek meg kell adnia legalább a Megrendelőlapon meghatározott adatokat.
2. A Megrendelés leadása és a szerződés megkötése a következő műveletek elvégzésével történik:
a) a Megrendelőlap kitöltése;
b) a Termék szállítási formájának megjelölése;
c) a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadása a Megrendelő által;
d) a fizetési mód kiválasztása és a fizetés a Vevő által;
A Megrendelés benyújtását és kifizetését követően a Társaság haladéktalanul visszaigazolja annak kézhezvételét, és egyidejűleg elfogadja a Megrendelést feldolgozásra. A Megrendelés átvételének és teljesítésre történő elfogadásának visszaigazolása úgy történik, hogy a Társaság a Megrendelőnek a Megrendelőlapon megadott e-mail címére elküldi a vonatkozó e-mail üzenetet, amely tartalmazza legalább a Társaság nyilatkozatát a Megrendelés átvételéről és teljesítésre történő elfogadásáról, valamint a szerződés megkötésének visszaigazolását. Amint a Vevő megkapja a fenti e-mailt, az adásvételi szerződés a Vevő és a Vállalat között létrejön.
3. A fizetés beérkezését követően a Társaság haladéktalanul elküldi a megrendelt Terméket a Vevő által a Megrendelés leadásakor kiválasztott Termékszállító Szervezeten keresztül a Megrendelőlapon megadott címre. A megrendelt Termék kiszállítása a Termékért fizetendő összegnek a Társaság számláján történő jóváírását követő 7 munkanapon belül történik. A Társaság fenntartja a jogot, hogy kivételes esetekben a szállítási határidőt 10 munkanapra meghosszabbítsa. Amennyiben a tervezett szállítási határidő további módosítására (meghosszabbítására) kerül sor, a Vállalat erről a körülményről értesíti a Vevőt azáltal, hogy a Vevő által megadott e-mail címen, telefonszámon vagy postai címen felveszi a kapcsolatot a Vevővel.
4. Az Áruházon keresztül leadott megrendelés esetén az Ügyfél a regisztráció és a Fiók létrehozása során megadottaktól eltérő címadatokat is megadhat.
5. A szállítások a Lengyel Köztársaság területén történnek, a Termékszállítóra vonatkozó szolgáltatási feltételeknek megfelelően. A futárszolgálaton keresztül kézbesített Megrendelések esetében, ha a Vevő vagy az általa meghatalmazott személy nem tartózkodik a Megrendelés kézbesítésére megadott címen, a futárszolgálat új kísérletet tesz a Termék kézbesítésére. Ha a Vevő vagy az általa meghatalmazott személy ismét nem jelenik meg a megadott címen, a Termék visszakerül a Társasághoz. Ilyen körülmények között a megrendelés a Vállalattal történt egyeztetés alapján újra elküldhető a Vevőnek. A Termék újraküldésének költségei az Ügyfelet terhelik. Ha a Vevő egy Megrendelés keretében több Terméket vásárol, a megrendelt Termékek egynél több szállítmányban is elküldhetők a Vevőnek. Ilyen esetben az Ügyfél nem viseli a további szállítási költségeket.
6. Amennyiben kétség merül fel a Vevő által a szállításhoz szükséges adatok pontosságát illetően, beleértve a szállítási címet is, a Vállalat e-mailben vagy telefonon kapcsolatba léphet a Vevővel ezen adatok ellenőrzése érdekében.
7. A Társaság nem dolgozhatja fel azokat a megrendeléseket, amelyeket helytelenül töltöttek ki, vagy amelyekkel kapcsolatban alapos a gyanú, hogy hamis vagy fiktív adatokat adtak meg. Ilyen esetben a Társaság a Megrendelés törlésekor haladéktalanul értesíti erről az Ügyfelet a Megrendelőlapon megadott e-mail címen vagy telefonszámon.
8. A Termék kifizetése banki átutalással történik a Társaság bankszámlájára, amelynek adatait a Megrendelőlap helyes kitöltését és a Szabályzat elfogadását követően vagy BLIK alkalmazással jelzi.
9. A megkötött adásvételi szerződés tartalmát a Megrendelő rögzíti és a Megrendelő rendelkezésére bocsátja:
a) a jelen Üzletszabályzatnak a Vállalkozás által elérhetővé tételével és a Vevő által történő elfogadásával a Webáruház honlapján, valamint;
b) az ÁSZF 3. § 2. pontjában említett e-mail üzenet megküldésével a Vevő részére. Az adásvételi szerződés tartalma ezen felül a Társaság informatikai rendszerében rögzítésre és rögzítésre kerül.

§ 4. TERMÉK ÁRA

1. Az Áruház weboldalán feltüntetett valamennyi ár lengyel zlotyban értendő, és tartalmazza az áfát. Az Üzlet weboldalán bemutatott Termékárak nem tartalmazzák a Termékeknek a Termékszolgáltató által történő kiszállításának költségeit. A megrendelés teljes értéke tartalmazza a Termék árát és a szállítás költségeit.
2. A vásárlás bizonylata az Üzlet által kiállított és a Vevőnek megküldött Megrendeléshez csatolt ÁFA számla. Minden pénzügyi tranzakciós költség a Vásárlót terheli.
3. A Termékek szállítási költségei a Megrendelés nagyságától függnek, és a Társaság a Webáruház honlapján elérhető árlistában határozza meg a Megrendelés során.
4. Az árlista és a www.chemicaltiger.com weboldalon található információk nem minősülnek a Polgári Törvénykönyv értelmében vett kereskedelmi ajánlatnak, hanem csak a Társaság által értékesített Termékek tükrözik, ezért nem garantáljuk a Termékek teljes elérhetőségét. Az üzlet weboldalain elérhető mechanizmusok segítségével történő megrendeléssel a Vevő ajánlatot tesz egy adott áru megvásárlására az Áruk leírásában meghatározott feltételek mellett. Az adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor a Vevő írásban megerősíti, hogy az Árut átvette.
5. A Vállalkozás köteles a Terméket a megkötött szerződésnek megfelelően leszállítani. Ezért a Vevő köteles ellenőrizni, hogy a leszállított Termék megfelel-e a szerződésnek, és bármilyen szabálytalanság esetén haladéktalanul kapcsolatba lépni a Társasággal a további lépések meghatározása érdekében.
6. Futárszolgálattal történő szállítás esetén a Termék átvétele előtt ellenőrizni kell, hogy a Termék nem sérült-e meg a szállítás során. Ha a Termék sérült, a csomagot nem szabad átvenni. Ilyen esetben az Ügyfél köteles a lehető leghamarabb felvenni a kapcsolatot a Társasággal az ügy tisztázása érdekében.
7. Ha a csomagot átveszik, és a Vevő olyan hibát vagy sérülést fedez fel a csomagon, amely az átvételkor külsőleg nem volt látható, beleértve, de nem kizárólagosan a következőket:
a) a küldemény tartalmának mechanikai sérülése,
b) a csomag hiányossága,
c) a csomag tartalmának a megrendelés tárgyának való meg nem felelése.
A Vevő köteles a lehető leghamarabb felvenni a kapcsolatot az Eladóval az ügy tisztázása és a reklamációs eljárás megindítása érdekében.

§ 5. REKLAMÁCIÓS ELJÁRÁS

1. A Vevő jogosult a Megrendelésben szereplő Termékkel kapcsolatban panaszt tenni.
2. A Vállalkozó felelős a Vevővel szemben, ha az eladott Termék a Polgári Törvénykönyv 5561. cikke értelmében hibás. A Társaságnak a Termék hibájáért való felelősségének terjedelmét és feltételeit a vonatkozó, általánosan alkalmazandó jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyv (ideértve a Polgári Törvénykönyv 556-576. cikkeit) határozzák meg.
3. A Polgári Törvénykönyv 558. cikk 1. §-a értelmében a Társaságnak a Termékszavatosság alapján fennálló felelőssége a Fogyasztónak nem minősülő Ügyféllel szemben kizárt.
4. Az Ügyfél az adott Termékre vonatkozó reklamációt az adott Termékre vonatkozó reklamációs bejelentés elküldésével teszi meg. A reklamáció gyorsabb elbírálása érdekében a reklamációban célszerű megadni: a Vevő adatait (név és vezetéknév vagy cégnév), a bejelentés dátumát, a számla számát, a reklamált Termék nevét és mennyiségét, a hiba leírását és típusát, a Vevő kérését, elérhetőségét (telefon vagy e-mail cím).
5. A reklamációkat címezni kell:
(a) írásban a következő címre: Bridge Solutions Hub S.A., székhelye: Varsó, Zygmunta Vogla utca 2A, 02-963 Varsó – a borítékon a „Reklamáció” megjegyzéssel vagy
b) elektronikus formában a következő címre: info@chemicaltiger.com.
6. A Társaság az Ügyfél panaszára haladéktalanul, de legkésőbb a panasz Társasághoz való beérkezésétől számított 14 naptári napon belül válaszol. Ha a fogyasztónak minősülő Ügyfél a szavatossági jogait gyakorolva kérte a dolog kicserélését vagy a hiba elhárítását, vagy árleszállításra vonatkozó nyilatkozatot tett, megjelölve az árcsökkentés összegét, és a Vállalat 14 naptári napon belül nem válaszolt a kérelemre, úgy kell tekinteni, hogy a Vevő elismerte a kérelem megalapozottságát. A Társaság a panaszeljárással kapcsolatos minden információt az Ügyfél rendelkezésére bocsát az Ügyfél által a panaszban megadott címen és elérhetőségen.
7. A Fogyasztónak minősülő Ügyfél jogaira a 2014. május 30-i fogyasztóvédelmi törvény (2020. évi CXC. tv. 287. szám) és a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
8. Ha a Termék hibás, a Fogyasztónak minősülő Ügyfél jogosult:
a) nyilatkozatot tehet az ár csökkentésére vagy az adásvételi szerződéstől való elállásra, kivéve, ha a Vállalkozás haladéktalanul és a Vevő számára túlzott kellemetlenségek nélkül kicseréli a hibás Terméket egy hibátlan Termékre, vagy eltávolítja a hibát. Ez a korlátozás nem alkalmazandó, ha a Terméket a Vállalkozás már kicserélte vagy kijavította, vagy a Vállalkozás nem tett eleget a Termék hibátlan termékkel való kicserélésére vagy a hiba elhárítására vonatkozó kötelezettségének. Az Ügyfél a hiba Társaság által javasolt kijavítása helyett kérheti a Termék hibátlan Termékkel történő kicserélését, vagy a Termék kicserélése helyett a hiba kijavítását, kivéve, ha a dolog szerződésszerűvé tétele az Ügyfél által választott módon lehetetlen vagy a Társaság által javasolt módon történő kijavításhoz képest túlzott költségekkel járna. A költségek túlzott mértékűségének megítélésekor figyelembe kell venni a hibátlan Termék értékét, a megállapított hiba típusát és jelentőségét, valamint azokat a kellemetlenségeket, amelyeknek a Vevő a kielégítés más módjával lenne kitéve.
b) a hibás Termék hibátlan Termékkel való kicserélésének vagy a hiba megszüntetésének követelése. A Vállalkozás köteles a hibás Terméket egy hibátlan Termékkel kicserélni vagy a hibát ésszerű időn belül, az Ügyfélnek okozott indokolatlan kellemetlenségek nélkül eltávolítani. A Vállalat megtagadhatja a Vevő kérésének teljesítését, ha a hibás terméknek az adásvételi szerződésnek való megfeleltetése a Vevő által választott módon lehetetlen vagy a terméknek az adásvételi szerződésnek való megfeleltetése más lehetséges módjához képest túlzott költségekkel járna. A javítás vagy csere költségeit a Társaság viseli.

§ 6. A REKLAMÁCIÓKEZELÉS ÉS A KÖVETELÉSEK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK PEREN KÍVÜLI MÓDSZEREINEK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ELVEK

1. A fogyasztónak minősülő Vevő által a panaszkezelés és igényérvényesítés peren kívüli eljárásainak igénybevételi lehetőségéről és az ezekhez az eljárásokhoz való hozzáférés szabályairól részletes tájékoztatás a kerületi (városi) fogyasztói ombudsmanok, a fogyasztóvédelem alapszabály szerinti feladatai közé tartozó társadalmi szervezetek, a Tartományi Kereskedelmi Ellenőrzési Felügyelőségek irodáiban és honlapjain, valamint a Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal alábbi internetes címein érhető el: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. A fogyasztónak minősülő ügyfélnek a panaszok és követelések bíróságon kívüli rendezésének alábbi példamutató lehetőségei vannak:
a) a vásárló jogosult a megkötött adásvételi szerződésből eredő jogvita rendezése érdekében a kereskedelmi felügyeletről szóló 2000. december 15-i törvény (a 2020. évi CXC. törvénycikk 1706. szám, módosított szöveg) 37. cikkében említett állandó békéltető fogyasztóvédelmi bírósághoz fordulni. Az állandó békéltető fogyasztói bíróságok szervezésére és működésére vonatkozó eljárási szabályokat az igazságügyi miniszter 2017. július 6-i, a tartományi kereskedelmi felügyelőségeknél működő állandó békéltető bíróságok szervezésére és működésére vonatkozó eljárási szabályok meghatározásáról szóló rendelete tartalmazza. (A 2017. évi törvényhozás lapja, 1356. pont)
b) Az Ügyfél jogosult a kereskedelmi felügyeletről szóló 2000. december 15-i törvény (a 2020. évi módosított 1706. szám, 1706. tétel) 36. cikke alapján a tartományi kereskedelmi felügyelet felügyelőjéhez fordulni, hogy közvetítői eljárást kezdeményezzen az Ügyfél és a Vállalat közötti vita békés rendezése érdekében. A Kereskedelmi Felügyelet tartományi felügyelősége által folytatott közvetítés elveiről és eljárásáról a Kereskedelmi Felügyelet megfelelő tartományi felügyelőségeinek irodáiban és weboldalain lehet tájékozódni.
c) A Vevő és az Eladó közötti vita rendezéséhez a Vevő ingyenes segítséget kaphat, igénybe veheti a kerületi (városi) fogyasztói ombudsman vagy olyan társadalmi szervezet ingyenes segítségét is, amelynek törvényes feladatai közé tartozik a fogyasztók védelme (pl. Fogyasztószövetség, Lengyel Fogyasztószövetség). 3. A Vevő és az Eladó közötti vita rendezéséhez a Vevő ingyenes segítséget kaphat.
3. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló rendelet) értelmében a Társaság, mint az Unióban letelepedett, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéseket kötő kereskedő, elektronikus linket biztosít az ODR (Online Dispute Resolution) platformhoz a viták bíróságon kívüli rendezéséhez: https://ec.europa.eu/consumers/odr. A Társaság e-mail címe: info@chemicaltiger.com.

§ 7. ELÁLLÁS A SZERZŐDÉSTŐL

1. A távollevők között vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződést fogyasztónak minősülő Ügyfél 14 napon belül indoklás nélkül és költségmentesen elállhat a szerződéstől, kivéve az alábbi 7. bekezdésben meghatározott költségeket.
2. Az adásvételi szerződéstől való elállásra nyitva álló határidő azon adásvételi szerződés esetében, amelynek teljesítése során a Társaság a Terméket kiadja – a Terméknek a Fogyasztó vagy a Fogyasztó által megjelölt, a Termékszolgáltatótól eltérő harmadik személy általi átvételétől, illetve amennyiben az adásvételi szerződés több, külön, tételesen vagy részenként szállított Terméket tartalmaz, az utolsó Termék, tétel vagy rész átvételétől, egyéb szerződések esetében azok megkötésének időpontjától kezdődik;
3. Az adásvételi szerződéstől való tényleges elálláshoz elegendő az adásvételi szerződéstől való elállási nyilatkozatot a fent említett határidő lejárta előtt a Társaságnak megküldeni. A fogyasztó használhatja, de nem köteles használni a fogyasztó jogairól szóló 2014. május 30-i törvény 2. számú mellékletében található elállási nyilatkozatmintát. A fogyasztó használhatja a mintanyomtatványt, de ez nem kötelező.
4. A szerződéstől való elállási nyilatkozatot az Ügyfél aláírásával ellátva postai úton lehet elküldeni a Vállalkozás címére: Bridge Solutions Hub S.A., székhelye: Varsó, Zygmunta Vogla utca 2A, 02-963 Varsó, vagy e-mailben a info@chemicaltiger.com címre, vagy személyesen a Társaság székhelyén nyújtható be.
5. Az adásvételi szerződéstől való elállás esetén a szerződés az elállási nyilatkozat tartalmában foglaltakkal érintett mértékben nem tekinthető megkötöttnek.
6. Az adásvételi szerződéstől való elállási nyilatkozat elküldése esetén a Társaság haladéktalanul visszaigazolja a Vevőnek az utasítás teljesítését.
7. Az adásvételi szerződéstől való elállási jog gyakorlása esetén az Ügyfél viseli a termék visszaküldésének közvetlen költségeit az alábbi esetekben:
a) Ha a Fogyasztó a Terméknek a Webáruházban elérhető legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott, a Társaság nem köteles megtéríteni a Fogyasztónak a Fogyasztó által viselt többletköltségeket.
b) Olyan Termék esetében, amely olyan szolgáltatásnak minősül, amelynek teljesítése – a Fogyasztó kifejezett kérésére – az elállási határidő lejárta előtt megkezdődött, az elállási jogát ilyen kérést követően gyakorló Fogyasztó köteles az elállás időpontjáig teljesített szolgáltatások ellenértékét megfizetni. A fizetés összegét a teljesítés mértékével arányosan kell kiszámítani, figyelembe véve a szerződésben megállapított árat vagy díjazást. Ha az ár vagy a díjazás túlzottan magas, az összeg kiszámításának alapja a teljesített teljesítmény piaci értéke.
8. A Vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb a Vevőnek az adásvételi szerződéstől való elállási nyilatkozatának a Vállalkozáshoz való eljuttatásától számított tizennégy (14) napon belül köteles a Fogyasztónak minden kifizetett összeget visszatéríteni, beleértve a Termék szállításáért teljesített kifizetéseket is (a fenti (7) bekezdésre is figyelemmel). A Vállalat visszatarthatja a visszatérítést mindaddig, amíg vissza nem kapja a Terméket, vagy amíg a Fogyasztó nem szolgáltat bizonyítékot a termék visszaküldéséről, attól függően, hogy melyik esemény következik be előbb.
9. A Vállalat a Fogyasztónak a fizetést ugyanazon fizetési módokon téríti vissza, mint amelyeket a Fogyasztó használt, kivéve, ha a Fogyasztó a fizetés visszatérítésének más módjához járult hozzá, amely azonban nem jár további költségekkel a Fogyasztó számára, például a Fogyasztó által az elállási nyilatkozatban megadott bankszámlaszámra.
10. A Fogyasztó felel a Termék használatából eredő, a Termék jellegének, jellemzőinek és működésének megállapításához szükséges mértéket meghaladó értékcsökkenésért.
11. A Vállalkozás nem fogadja el az „utánvéttel” visszaküldött csomagokat.
12. A Társaság tájékoztatja a fogyasztókat, hogy a fogyasztók jogairól szóló 2014. május 30-i törvény 38. cikkével összhangban a fogyasztónak nem áll jogában elállni a távolról kötött szerződéstől, többek között a szerződések megkötése esetén:
a) amelyekben a teljesítés tárgya nem előre gyártott, a Fogyasztó igényei szerint előállított vagy a Fogyasztó egyedi igényeinek kielégítését szolgáló termék;
b) amelyekben a teljesítés tárgya olyan dolgok, amelyek a szállítást követően természetüknél fogva más dolgokkal elválaszthatatlanul összekapcsolódnak.

§ 8. A FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1. A Megrendelő köteles:
a) a www.chemicaltiger.com webáruházat a jogszabályi rendelkezéseknek, a Szabályzat előírásainak és a jóhiszemű gyakorlatnak megfelelően használni;
b) a megrendelőlapon a valóságnak megfelelő személyes adatokat megadni;
c) az Internetes Üzletet nem használhatja hamis megrendelések leadására, mások személyes adatainak saját adataiként való átadására, illetve egyéb, a jó erkölcsbe ütköző magatartásra.
2. A Vásárló kijelenti, hogy az általa az Internetes Webáruház használata, valamint a Megrendelés és az esetleges reklamációs eljárás során bármilyen formában megadott valamennyi adat a legjobb tudomása szerint a valóságnak megfelel.
3. A Vállalkozásnak jogában áll átmenetileg felfüggeszteni a Megrendelés elhelyezését a Webáruházban a weboldal technikai karbantartási és korszerűsítési munkálatainak idejére.
4. A Társaság jogosult bármikor elállni a Megrendelés teljesítésétől, különösen a Szabályzatnak a Vevő általi megsértése, a Vevő által valótlan személyes adatok, cégadatok vagy a fizetéssel kapcsolatos adatok megadása esetén. A fentiek ellenére a Társaság jogosult megfelelő intézkedéseket tenni, ha az Ügyfél megsérti az általánosan alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseit.

§ 9. VITARENDEZÉS

1. A szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerülő vita esetén a Felek a vita békés úton történő rendezésére törekednek.
2. Egyéb peren kívüli vitarendezés a jelen Szabályzat 7. § (3) bekezdésében foglaltak szerint történik.
3. Az Ügyfél és a Vállalkozás között felmerülő jogviták a polgári perrendtartás rendelkezései szerint az illetékes bíróságok elé kerülnek.

§ 10. HÍRLEVÉL

1. Az Ügyfél hozzájárulhat a Társaság által rendelkezésre bocsátott Hírlevél fogadásához. A Hírlevél kizárólag azon Ügyfelek részére kerül kiküldésre, akik a regisztrációs űrlapon vagy a Megrendelőlapon a megfelelő négyzet bejelölésével megrendelték a Hírlevelet, és hozzájárultak ahhoz, hogy a megadott e-mail címre (e-mail cím) az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló 2002. július 18-i törvény (2020. évi CXC. törvénycikk 344. pont, módosított szöveg) értelmében vett kereskedelmi információkat kapjanak.
2. A Hírlevél szolgáltatás keretében a Megrendelő által megadott elektronikus levelezési címre (e-mail címre) elektronikus levél (e-mail) formájában küldött információk e-mailben kerülnek megküldésre. A Hírlevél különösen a termékkínálatról, az aktuális akciókról és az Áruház által kínált termékekkel kapcsolatos egyéb információkat tartalmaz. A hírlevél küldése ingyenes.
3. A Vásárló bármikor, indoklás és költségek nélkül megváltoztathatja a megadott elektronikus levelezési címet (e-mail címet), amelyre a hírlevelet küldik, vagy lemondhat a hírlevélről, az egyes hírlevelek láblécében található hírlevél linkre kattintva, a megfelelő mezőbe beírva elektronikus levelezési címét (e-mail címét), majd a „Leiratkozás” gombot választva.

11. § A SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

1. A Társaság fenntartja a jogot a jelen Általános Szerződési Feltételek módosítására, többek között a jogszabályi változások, az Áruházon keresztül kínált funkciók változásai, új szolgáltatások bevezetése az Áruházban, az Ügyfelek érdekeinek jobb védelme, az Ügyfeleket érintő kérdések tisztázása, a Társaság részéről bekövetkezett szervezeti változások, a Társaság által nyújtott szolgáltatások jelenlegi feltételek szerinti folytatásának ellehetetlenülése miatt.
2. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek módosítása nem eredményezi az Ügyfél szerzett jogainak elvesztését, amennyiben azokat jogszerűen szerezte.
3. A Társaság által a Szabályzat módosításának időpontját megelőzően teljesítésre elfogadott valamennyi Megrendelést a Megrendelő általi megrendelés leadásának időpontjában hatályos Szabályzat alapján kell teljesíteni, kivéve, ha a Szabályzat új változatának rendelkezései a Megrendelők számára kedvezőbbek.
4. A Társaság a Szabályzat módosításairól az Ügyfeleket a Számla létrehozásakor megadott e-mail címükre küldött vonatkozó tájékoztatással értesíti, legalább 14 nappal a tervezett módosítás hatálybalépése előtt. A Társaság a Szabályzat módosításairól szóló tájékoztatást a tervezett módosítások hatálybalépése előtt legalább 14 nappal a Webáruház Honlapján is elhelyezi.
5. Amennyiben az Ügyfél nem fogadja el az Általános Szerződési Feltételek új tartalmát, úgy az Általános Szerződési Feltételek változásáról szóló tájékoztatás kézhezvételétől számított 14 napon belül értesítenie kell a Társaságot. Amennyiben az Ügyfél az értesítés időpontjától számított 14 napon belül nem emel kifogást, ez az Üzletszabályzat új változatának elfogadásának minősül.
6. Az Áruház formájának és jellegének megváltoztatása, különösen az Áruház grafikai kialakításának megváltoztatása, új funkciók, képek hozzáadása, kivéve, ha az ilyen változtatások ellentétesek a jelen Szabályzat rendelkezéseivel, nem minősülnek a jelen Szabályzat módosításának.

12. § ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. Először Az Üzlet a Társaság tulajdonát képezi. A Weboldalon megjelenő valamennyi védjegy, szolgáltatási védjegy és név a Társaság tulajdonát képezi, vagy a Társaság által történő használatuk joga az arra jogosultakkal kötött külön megállapodásokból ered. A www.chemicaltiger.com weboldalon található szövegek, grafikai anyagok és informatikai megoldások törvényi védelem alatt állnak, különösen a szerzői és szomszédos jogokról szóló 1994. február 4-i törvény rendelkezései alapján.
2. Az Áruház, valamint annak egyes elemei nem módosíthatók, nem másolhatók, nem terjeszthetők és nem tehetők közzé kereskedelmi céllal, kivéve, ha a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulását adja.
3. Sem a Weboldal felhasználói, sem a Vásárlók nem jogosultak a Weboldalon közzétett anyagok és művek felhasználására a Társaság előzetes kifejezett hozzájárulása nélkül, az Eladóval és az egyes művek szerzőivel szembeni teljes kártérítési felelősség terhe mellett.
4. A Weboldal használatának folytatásával a felhasználó teljes felelősséget vállal minden jogsértő magatartásért és az ebből eredő károkért, harmadik személyekkel szemben is.
5. A Vevő által a webáruház használatához szükséges minimális hardverkövetelmények a következők: Mozilla Firefox böngésző 83-as vagy újabb verziója vagy Google Chrome böngésző 87-es vagy újabb verziója JavaScript engedélyezéssel. Az internetes áruház használata során az Ügyfél számítógépes rendszerére sütik települnek. A Társaság által elektronikusan nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltétele a cookie-k telepítésének engedélyezése.
6. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a fogyasztóvédelmi törvény rendelkezései az irányadóak.
7. A Szabályzat 2023. december 12-én lép hatályba.