REGLER FOR CHEMICALTIGER.COM INTERNET STORE

§ 1. DEFINITIONER

Termer, der anvendes i disse vilkår og betingelser, har følgende betydning:
1. Virksomhed/sælger – virksomhed under navnet Bridge Solutions Hub S.A. med registreret hjemsted i Warszawa, ul. Zygmunta Vogla 2A, 02-963 Warszawa, registreret i registret over iværksættere, der føres af distriktsdomstolen i Warszawa, 13. handelsafdeling i det nationale domstolsregister, under KRS nr.: 0000887045, REGON nr.: 142524552, NIP nr.: 522 2967030, aktiekapital på 1596529,00 PLN.
2. Cookies – små tekstoplysninger, der sendes af et websted og gemmes på kundens side (normalt på computerens harddisk) i tilfælde af indgåelse af aftaler via den internetbutik, der drives af virksomheden på www.chemicaltiger.com
3. Arbejdsdage – betyder hverdage fra mandag til fredag eksklusive helligdage.
4. Tredjepartsleverandør – en virksomhed eller virksomheder, der ejer eller besidder de produkter, der sælges af virksomheden, og som ikke i øjeblikket er på virksomhedens lager.
5. købsformular – den elektroniske formular, der stilles til rådighed til udfyldelse på www.chemicaltiger.com i tilfælde af kontraktindgåelse via www.chemicaltiger. com, hvor kunden leverer de data, der er nødvendige for udførelsen af kontraktens indgåelse og udførelse, forudsat at:
a) i tilfælde af kunder, der er forbrugere, skal følgende data leveres i købsformularen som minimum: e-mailadresse, for- og efternavn, bopæls-/leveringsadresse (gade- og hus- og/eller lokalnummer, postnummer og by, land, kontakttelefonnummer);
b) hvis kunden ikke er en forbruger, skal følgende data som minimum angives i købsformularen: e-mailadresse, kundens for- og efternavn eller firmanavn, bopæls-/leveringsadresse (gade- og hus- og/eller lokalnummer, postnummer og by, land, kontakttelefonnummer), momsnummer;
6. Borgerlig lovbog – lov af 23. april 1964 om borgerlig lovbog (Journal of Laws of 2022, punkt 1360, med ændringer);
7. Forbruger – en fysisk person, der indgår en aftale og bestiller et produkt til formål, der ikke er direkte relateret til forretning eller professionel aktivitet i henhold til artikel 221 i civilloven;
8. Konto – en individuel profil af kunden, markeret med et brugernavn (login) og adgangskode, der udgør en samling af kundens ressourcer og data i virksomhedens IKT-system, der især indeholder kundens data om afgivne ordrer;
9. Kunde – en fysisk person med fuld juridisk kapacitet eller en iværksætter, der er interesseret i at købe et produkt under virksomheden gennem butikken;
10. Produktleveringsenhed – det kurerfirma, som Virksomheden har indgået aftale med om at levere pakken til Kunden;
11. Produkt – bildele, tilbehør og materialer beregnet til biler, herunder forbrugsvarer, der er tilgængelige i Onlinebutikken;
12. Iværksætter – fysiske personer, juridiske personer, ikke-inkorporerede organisatoriske enheder, der driver forretning, og andre enheder, der har et REGON-nummer, og som er interesseret i at købe et Produkt fra Virksomheden gennem Butikken;
13. Vilkår og betingelser – disse vilkår og betingelser;
14. Online Shop – en onlinetjeneste, der gør det muligt for kunder at afgive ordrer på produkter, tilgængelig på www.chemicaltiger.com
15. Force Majeure – en ekstern, uventet, uundgåelig begivenhed uden for parternes kontrol (f.eks. vejrkatastrofer, optøjer);
16. Ordre – kundens hensigtserklæring, der er direkte rettet mod at afgive en ordre på køb af et produkt, og som især specificerer typen og antallet af produkter.

§ 2. GENERELLE BESTEMMELSER

1. Reglerne og forskrifterne definerer reglerne for brug af onlinebutikken www.chemicaltiger.com, der er tilgængelig på: www.chemicaltiger.com, til at bestille produkter af kunderne, og især:
a) betingelser og regler for afgivelse af ordrer af kunderne via onlinebutikken www.chemicaltiger.com
b) betingelser og omfang af afgivelse af en ordre;
c) klageprocedure.
2. Reglerne og forskrifterne er tilgængelige på webstedet www.chemicaltiger.com. Kunden kan gøre sig bekendt med indholdet på det angivne websted samt downloade en fil, der indeholder reglerne med henblik på at registrere og gengive dem til enhver tid.
3. Onlinebutikken under navnet www.chemicaltiger.com drives af virksomheden.
4. Butikkens adresse og kontaktoplysninger:
a) E-mail: info@chemicaltiger.com
b) Postadresse: 2A Zygmunta Vogla Street, 02-963 Warszawa.
5. Kunden er forpligtet til at bruge butikken og dens funktioner i overensstemmelse med bestemmelserne i loven, bestemmelserne i disse regler og god praksis. Det er forbudt at bruge butikken på en måde, der kan krænke andres personlige rettigheder, eller at placere eller distribuere via butikken indhold, der er vulgært, usandt eller kan krænke personlige rettigheder, loven eller andre legitime interesser hos virksomheden eller tredjeparter. Hvis du ændrer dine personlige oplysninger eller kontaktoplysninger, er du forpligtet til at rette eller udfylde dem. Kunden er forpligtet til at udvise rettidig omhu, når han bruger butikken.
6. Kunden kan bruge de elektroniske tjenester, der leveres af virksomhederne i form af oprettelse af en konto. Registrering af kontoen sker ved at udfylde registreringsformularen og acceptere mindst disse regler og fortrolighedspolitikken. I registreringsformularen er det nødvendigt for kunden at angive: en e-mail-adresse og en individuel adgangskode.
7. Tjenesterne til opretholdelse af en konto leveres af virksomheden gratis. Kunden kan til enhver tid fjerne kontoen ved at indsende en anmodning til virksomheden:
a) skriftligt til adressen: Bridge Solutions Hub S.A. med hjemsted i Warszawa, 2A Zygmunta Vogla Street, 02-963 Warszawa eller
b) i elektronisk form til følgende adresse: info@chemicaltiger.com.

§ 3. GENNEMFØRELSE AF ORDRE

1. Køb af et produkt kræver, at kunden som minimum angiver de data, der er angivet i ordreformularen.
2. Afgivelse af ordren og indgåelse af kontrakten finder sted ved at udføre følgende handlinger:
a) udfyldelse af ordreformularen;
b) angivelse af produktets leveringsform;
c) kundens accept af disse vilkår og betingelser;
d) kundens valg af betalingsform og betaling;
Efter afgivelse og betaling af ordren skal virksomheden straks bekræfte modtagelsen og samtidig acceptere ordren til udførelse. Bekræftelse af modtagelse af ordren og dens accept til udførelse skal ske ved, at virksomheden sender kunden den relevante e-mail-besked til kundens e-mail-adresse, der er angivet i ordreformularen, som mindst skal indeholde virksomhedens erklæring om modtagelse af ordren og dens accept til udførelse og bekræftelse af kontraktens indgåelse. Når kunden har modtaget ovennævnte e-mail, er salgskontrakten mellem kunden og virksomheden indgået.
3. Efter modtagelse af betaling sender virksomheden straks det bestilte produkt gennem den produktleveringsenhed, der er valgt af kunden, når han afgiver ordren til den adresse, der er angivet i ordreformularen. Det bestilte produkt skal afsendes inden for 7 arbejdsdage efter, at det skyldige beløb for produktet er krediteret virksomhedens konto. Virksomheden forbeholder sig ret til at forlænge leveringstiden til 10 arbejdsdage i særlige tilfælde. Hvis den planlagte leveringsdato ændres yderligere (forlænges), skal virksomheden informere kunden om denne omstændighed ved at kontakte kunden på den e-mailadresse, det telefonnummer eller den postadresse, som kunden har angivet.
4. I tilfælde af en ordre afgivet via butikken kan kunden angive andre adresseoplysninger end dem, der er angivet ved registrering og oprettelse af en konto.
5. Leveringer skal foretages inden for Republikken Polens område i overensstemmelse med de vilkår og betingelser for service, der gælder for produktleverandøren. I tilfælde af ordrer, der leveres via et kurerfirma, skal kurerfirmaet gøre et nyt forsøg på at levere produktet, hvis kunden eller en person, der er bemyndiget af kunden, ikke er til stede på den adresse, der er angivet til levering af ordren. Hvis kunden eller den person, der er bemyndiget af kunden, igen er fraværende på den angivne adresse, returneres produktet til virksomheden. Under sådanne omstændigheder kan ordren sendes til kunden igen efter aftale med virksomheden. Omkostningerne ved at sende produktet igen afholdes af kunden. Hvis kunden køber flere produkter som en del af en ordre, kan de bestilte produkter blive sendt til kunden i mere end én forsendelse. I en sådan situation skal kunden ikke bære de ekstra leveringsomkostninger.
6. I tilfælde af tvivl om nøjagtigheden af kundens oplysninger, herunder leveringsadressen, der er nødvendig for levering, kan virksomheden kontakte kunden via e-mail eller telefon for at bekræfte sådanne oplysninger.
7. Virksomheden skal ikke behandle ordrer, der er udfyldt forkert, eller hvor der er en rimelig mistanke om, at der er angivet falske eller fiktive oplysninger. I et sådant tilfælde skal virksomheden, mens den annullerer ordren, straks underrette kunden herom på den e-mail-adresse eller det telefonnummer, der er angivet i ordreformularen.
8. Betaling for produktet skal ske ved bankoverførsel til virksomhedens bankkonto, hvis detaljer skal angives efter korrekt udfyldelse af ordreformularen og accept af vilkårene og betingelserne eller ved BLIK-applikation.
9. Indholdet af den indgåede salgskontrakt registreres og stilles til rådighed for kunden ved:
a) at gøre disse vilkår og betingelser tilgængelige af virksomheden og accepteret af kunden på webstedet for onlinebutikken og;
b) at sende kunden den e-mail-besked, der er nævnt i § 3.2 i vilkårene og betingelserne. Indholdet af salgskontrakten registreres og sikres desuden i virksomhedens IT-system.

§ 4. PRODUKTPRIS

1. Alle priser, der vises på butikkens websted, er udtrykt i polske zloty og inkluderer moms. Priserne på de produkter, der præsenteres på butikkens websted, inkluderer ikke omkostningerne ved levering af produkterne fra produktudbyderen. Den samlede ordreværdi inkluderer prisen på produktet og dets leveringsomkostninger.
2. Købsbeviset er en momsfaktura udstedt af butikken og vedhæftet den ordre, der sendes til kunden. Alle finansielle transaktionsomkostninger afholdes af kunden.
3. Leveringsomkostningerne for produkterne afhænger af ordrens størrelse og er specificeret af virksomheden i prislisten, der er tilgængelig på webstedet for onlinebutikken under ordren.
4. Prislisten og oplysningerne på webstedet www.chemicaltiger.com udgør ikke et kommercielt tilbud i henhold til borgerloven, men kun en afspejling af de produkter, der sælges af virksomheden, og derfor er fuld tilgængelighed af produkterne ikke garanteret. Ved at afgive en ordre ved hjælp af de mekanismer, der er tilgængelige på butikkens websider, afgiver kunden et tilbud om at købe en bestemt vare under de betingelser, der er angivet i beskrivelsen af varerne. Salgskontrakten er indgået, når kunden skriftligt bekræfter modtagelsen af varerne.
5. Virksomheden er forpligtet til at levere produktet i overensstemmelse med den indgåede kontrakt. Derfor bør kunden kontrollere, at det leverede produkt er i overensstemmelse med kontrakten, og i tilfælde af uregelmæssigheder straks kontakte virksomheden for at bestemme yderligere skridt.
6. I tilfælde af kurerforsendelser skal det inden modtagelse af produktet kontrolleres, om det ikke er blevet beskadiget under transporten. Hvis produktet er beskadiget, bør forsendelsen ikke accepteres. I et sådant tilfælde er Kunden forpligtet til at kontakte Virksomheden så hurtigt som muligt for at afklare sagen.
7. I tilfælde af at forsendelsen modtages, og Kunden opdager en defekt eller skade på forsendelsen, som ikke kunne ses eksternt ved modtagelsen, herunder men ikke begrænset til:
a) mekanisk skade på forsendelsens indhold,
b) ufuldstændighed i forsendelsen,
c) uoverensstemmelse mellem forsendelsens indhold og emnet for ordren.
Kunden skal kontakte sælger hurtigst muligt for at afklare sagen og indlede klageproceduren.

§ 5. KLAGEPROCEDURE

1. Kunden har ret til at klage over det produkt, der er inkluderet i ordren.
2. Virksomheden er ansvarlig over for kunden, hvis det solgte produkt har en mangel i henhold til artikel 5561 i borgerlig lovbog. Omfanget og betingelserne for virksomhedens ansvar for mangler ved produktet er fastsat i de relevante, generelt gældende lovbestemmelser, især i civillovbogen (herunder artikel 556-576 i civillovbogen).
3. I henhold til artikel 558 § 1 i civillovbogen er virksomhedens ansvar under garanti for produktet over for kunden, der ikke er en forbruger, udelukket.
4. Kunden indgiver en klage ved at sende en klagemeddelelse vedrørende det pågældende produkt. For at fremskynde behandlingen af klagen anbefales det at angive følgende i klagen: Kundens data (navn og efternavn eller firmanavn), ansøgningsdato, fakturanummer, navn og mængde på det produkt, der klages over, beskrivelse og type fejl, kundens anmodning, kontaktoplysninger (telefon eller e-mail-adresse).
5. Klager skal adresseres:
a) skriftligt til adressen: Bridge Solutions Hub S.A. med hjemsted i Warszawa, 2A Zygmunta Vogla Street, 02-963 Warszawa – med en anmærkning på kuverten »Klage« eller
b) i elektronisk form til følgende adresse: info@chemicaltiger.com.
6. Virksomheden vil reagere på kundens klage med det samme, senest inden for 14 kalenderdage fra datoen for modtagelse af virksomheden. Hvis kunden, som er en forbruger, under udøvelse af sine garantirettigheder har anmodet om udskiftning af varen eller fjernelse af manglen eller har afgivet en erklæring om prisnedsættelse med angivelse af det beløb, hvormed prisen skal nedsættes, og virksomheden ikke har reageret på denne anmodning inden for 14 kalenderdage, anses han / hun for at have anerkendt anmodningen. Virksomheden skal give alle oplysninger om klageproceduren til kunden på den adresse og de kontaktoplysninger, som kunden har angivet i klageansøgningen.
7. Rettighederne for den kunde, der er forbruger, er underlagt bestemmelserne i loven om forbrugerrettigheder af 30. maj 2014 (Journal of Laws of 2020, item. 287) og de relevante bestemmelser i civillovbogen.
8. Hvis produktet har en mangel, kan kunden, der er en forbruger:
a) afgive en erklæring om at reducere prisen eller trække sig tilbage fra salgskontrakten, medmindre virksomheden straks og uden overdreven ulempe for kunden erstatter det defekte produkt med et mangelfrit produkt eller fjerner manglen. Denne begrænsning gælder ikke, hvis produktet allerede er blevet udskiftet eller repareret af virksomheden, eller hvis virksomheden ikke har overholdt sin forpligtelse til at udskifte produktet med et fejlfrit produkt eller fjerne fejlen. Kunden kan i stedet for at afhjælpe manglen som foreslået af virksomheden kræve, at produktet udskiftes med et mangelfrit produkt, eller i stedet for at udskifte produktet kræve, at manglen afhjælpes, medmindre det er umuligt at bringe varen i overensstemmelse med kontrakten på den måde, som kunden har valgt, eller det vil kræve uforholdsmæssigt store omkostninger i forhold til den måde, som virksomheden har foreslået. Ved vurderingen af, om omkostningerne er uforholdsmæssigt store, skal der tages hensyn til værdien af det mangelfrie produkt, arten og betydningen af den konstaterede mangel samt den ulempe, som kunden ville blive udsat for ved enhver anden form for opfyldelse.
b) kræve udskiftning af det mangelfulde produkt med et mangelfrit produkt eller fjernelse af manglen. Virksomheden er forpligtet til at erstatte det defekte produkt med et fejlfrit produkt eller fjerne fejlen inden for en rimelig tid uden unødig ulempe for kunden. Virksomheden kan nægte at imødekomme kundens anmodning, hvis det er umuligt at bringe det defekte produkt i overensstemmelse med salgskontrakten på den måde, som kunden har valgt, eller hvis det ville kræve uforholdsmæssigt store omkostninger sammenlignet med den anden mulige måde at bringe produktet i overensstemmelse med salgskontrakten på. Omkostningerne til reparation eller udskiftning afholdes af virksomheden.

§ 6. REGLER OM BRUG AF UDENRETLIGE KRAV OG INDDRIVNING AF KRAV

1. Detaljerede oplysninger om muligheden for at bruge udenretslige procedurer til behandling af klager og forfølgelse af krav fra en kunde, der er forbruger, samt regler for adgang til disse procedurer er tilgængelige på kontorer og på websteder for distrikts (by) forbrugerombudsmænd, sociale organisationer, hvis lovbestemte opgaver inkluderer beskyttelse af forbrugere, provinsielle inspektorater for kommerciel inspektion og på følgende internetadresser for kontoret for konkurrence og forbrugerbeskyttelse: http://www. uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. En kunde, der er forbruger, har følgende eksemplariske muligheder for at bruge udenretslige måder at behandle klager og forfølge krav på:
a) Kunden har ret til at ansøge om en permanent voldgiftsdomstol for forbrugere, der er omhandlet i artikel 37 i loven af 15. december 2000. 37 i lov af 15. december 2000 om handelsinspektion (lovtidende fra 2020, punkt 1706, med ændringer) med en anmodning om at løse en tvist, der opstår som følge af en indgået købsaftale. Forretningsordenen for tilrettelæggelse og drift af permanente mindelige forbrugerdomstole er fastsat i justitsministerens bekendtgørelse om fastlæggelse af forretningsordenen for tilrettelæggelse og drift af permanente mindelige domstole ved provinsielle handelsinspektører af 6. juli 2017. (Lovtidende 2017, punkt 1356)
b) Kunden har ret til at ansøge provinsinspektøren for handelsinspektionen i henhold til artikel 36 i lov af 15. december 2000 om handelsinspektion (af 2020, punkt 1706 med ændringer) om at indlede en mæglingsprocedure til mindelig løsning af en tvist mellem kunden og virksomheden. Oplysninger om principperne og procedurerne for mæglingsproceduren, der udføres af provinsinspektøren for handelsinspektionen, er tilgængelige på kontorerne og på webstederne for de enkelte provinsinspektioner for handelsinspektionen.
c) Kunden kan få gratis hjælp til at løse en tvist mellem kunden og sælgeren ved også at bruge den gratis hjælp fra en amtslig (kommunal) forbrugerombudsmand eller en social organisation, hvis lovbestemte opgaver inkluderer forbrugerbeskyttelse (såsom blandt andet Federation of Consumers, Polish Consumers Association).
3. I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 524/2013 af 21. maj 2013 om onlinetvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 og direktiv 2009/22/EF (forordning om OTB i forbindelse med tvister på forbrugerområdet) stiller virksomheden som erhvervsdrivende, der er etableret i EU, og som indgår online salgs- eller servicekontrakter, et elektronisk link til ODR-platformen (Online Dispute Resolution) til udenretslig tvistbilæggelse til rådighed: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Virksomhedens e-mailadresse: info@chemicaltiger.com.

§ 7. TILBAGETRÆDELSE AF AFTALEN

1. En kunde, der er en forbruger, og som har indgået en aftale på afstand eller uden for fast forretningssted, kan træde tilbage fra aftalen inden for 14 dage uden at angive nogen grund og uden at afholde nogen omkostninger, bortset fra de omkostninger, der er angivet i stk. 7 nedenfor.
2. Perioden for tilbagetrækning fra salgskontrakten begynder for den salgskontrakt, hvor virksomheden udsteder produktet – fra forbrugeren eller en tredjepart, der er angivet af forbrugeren, bortset fra produktudbyderen, tager produktet i besiddelse, og i tilfælde af at salgskontrakten inkluderer flere produkter, der leveres separat, i batcher eller i dele – fra overtagelsen af det sidste produkt, batch eller del, for andre kontrakter – fra datoen for deres indgåelse;
3. For effektivt at trække sig tilbage fra salgskontrakten er det tilstrækkeligt at sende en erklæring om tilbagetrækning fra salgskontrakten til virksomheden inden udløbet af ovennævnte periode. Forbrugeren kan, men er ikke forpligtet til, at anvende den standardfortrydelsesformular, som er indeholdt i bilag nr. 2 til lov om forbrugerrettigheder af 30. maj 2014. Forbrugeren kan bruge standardformularen, men det er ikke obligatorisk.
4. Erklæringen om tilbagetrækning fra kontrakten med kundens underskrift kan sendes med post til virksomhedens adresse: Bridge Solutions Hub S.A. med hjemsted i Warszawa, 2A Zygmunta Vogla Street, 02-963 Warszawa, eller elektronisk på info@chemicaltiger.com, eller den kan indleveres personligt på virksomhedens hjemsted.
5. I tilfælde af tilbagetrækning fra salgskontrakten anses kontrakten for ikke at være indgået i det omfang, den er omfattet af indholdet af tilbagetrækningserklæringen.
6. I tilfælde af afsendelse af erklæringen om tilbagetrækning fra salgskontrakten skal virksomheden straks bekræfte over for kunden, at instruktionen er udført.
7. Kunden skal bære de direkte omkostninger ved returnering af produktet i tilfælde af udøvelse af fortrydelsesretten fra salgskontrakten i følgende situationer:
a) Hvis forbrugeren har valgt en anden leveringsmetode for produktet end den billigste almindelige leveringsmetode, der er tilgængelig i onlinebutikken, er virksomheden ikke forpligtet til at godtgøre forbrugeren de ekstra omkostninger, som forbrugeren har pådraget sig.
b) I tilfælde af et produkt, der er en tjenesteydelse, hvis udførelse – på forbrugerens udtrykkelige anmodning – er begyndt inden udløbet af fortrydelsesfristen, er forbrugeren, der udøver fortrydelsesretten efter at have fremsat en sådan anmodning, forpligtet til at betale for de udførte tjenester indtil fortrydelsestidspunktet. Betalingsbeløbet beregnes i forhold til omfanget af ydelsen under hensyntagen til den pris eller det vederlag, der er aftalt i kontrakten. Hvis prisen eller vederlaget er for højt, skal grundlaget for beregning af dette beløb være markedsværdien af den udførte ydelse.
8. Virksomheden skal straks, men senest inden for fjorten (14) dage fra den dato, hvor køberens erklæring om tilbagetrækning fra salgskontrakten blev leveret til virksomheden, returnere til forbrugeren alle betalinger, herunder for levering af produktet (med forbehold af afsnit 7 ovenfor). Virksomheden kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil den har modtaget produktet tilbage, eller forbrugeren har fremlagt bevis for dets returnering, alt efter hvilken begivenhed der indtræffer først.
9. Virksomheden skal tilbagebetale køberen ved hjælp af de samme betalingsmidler, som blev brugt af forbrugeren, medmindre forbrugeren har accepteret en anden tilbagebetalingsmetode, som dog ikke medfører yderligere gebyrer for forbrugeren, f.eks. til det bankkontonummer, som forbrugeren har oplyst i fortrydelsesformularen.
10. Forbrugeren hæfter for eventuel forringelse af produktets værdi, som skyldes brug af produktet ud over, hvad der er nødvendigt for at fastslå produktets art, egenskaber og den måde, det fungerer på.
11. Virksomheden accepterer ikke pakker, der sendes tilbage »kontant ved levering«.
12. Virksomheden informerer om, at i overensstemmelse med artikel 38 i loven af 30. maj 2014 om forbrugerrettigheder gælder fortrydelsesretten fra en kontrakt, der er indgået eksternt, ikke for forbrugeren, blandt andet. i tilfælde af indgåelse af aftaler:
a) hvor genstanden for ydelsen er en ikke-fabrikeret ting, der er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller tjener til at opfylde hans / hendes individualiserede behov;
b) hvor genstanden for ydelsen er ting, der efter levering på grund af deres art er uadskilleligt forbundet med andre ting.

§ 8. PARTERNES ØVRIGE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER

1. Kunden er forpligtet til:
a) at anvende netbutikken www.chemicaltiger.com i overensstemmelse med lovens og forordningens bestemmelser og god moral;
b) at angive korrekte personoplysninger i bestillingsformularens indhold;
c) ikke at anvende netbutikken til at foretage falske bestillinger eller angive andres personoplysninger som sine egne eller anden adfærd, der er i strid med god moral.
2. Kunden erklærer, at alle oplysninger, der gives af ham/hende i enhver form under brugen af internetbutikken og under ordrehåndtering og mulig klageproces, er sande og korrekte efter hans/hendes bedste viden.
3. Virksomheden har ret til midlertidigt at suspendere ordreafgivelsen i internetbutikken i forbindelse med teknisk vedligeholdelse og modernisering af tjenesten.
4. Virksomheden har ret til at trække sig fra udførelsen af ordren til enhver tid og især i tilfælde af kundens overtrædelse af reglerne, kundens levering af forkerte personlige data, virksomhedsdata eller data relateret til betaling. Uanset ovenstående har virksomheden ret til at træffe passende foranstaltninger, hvis det konstateres, at kunden overtræder almindeligt gældende lovgivning.

§ 9. Tvisteløsning

1. I tilfælde af en tvist, der opstår i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten, skal parterne forsøge at løse tvisten i mindelighed.
2. Anden udenretslig tvistbilæggelse er angivet i indholdet af § 7.3 i disse vilkår og betingelser.
3. Eventuelle tvister, der opstår mellem kunden og virksomheden, skal forelægges de kompetente domstole i overensstemmelse med bestemmelserne i den civile retsplejelov.

§ 10. NYHEDSBREV

1. Kunden kan acceptere at modtage nyhedsbrevet, der leveres af virksomheden. Nyhedsbrevet sendes kun til kunder, der har bestilt nyhedsbrevet ved at markere det relevante felt i registreringsformularen eller ordreformularen og har accepteret at modtage kommerciel information til den elektroniske postadresse (e-mailadresse), der er angivet af kunden i henhold til loven af 18. juli 2002 om levering af elektroniske tjenester (Journal of Laws of 2020, punkt 344, med ændringer).
2. Under nyhedsbrevstjenesten sendes information i form af et elektronisk brev (e-mail) til den elektroniske postadresse (e-mailadresse), der er angivet af kunden. Nyhedsbrevet indeholder især oplysninger om produkttilbuddet, aktuelle kampagner og andre oplysninger om de produkter, der tilbydes af butikken. Nyhedsbrevet sendes gratis.
3. Kunden kan til enhver tid ændre den angivne elektroniske postadresse (e-mailadresse), som nyhedsbrevet sendes til, eller afmelde sig nyhedsbrevet uden at give nogen grund og uden at pådrage sig omkostninger ved at trykke på linket til nyhedsbrevet, der findes i sidefoden af hvert nyhedsbrev, indtaste sin elektroniske postadresse (e-mailadresse) i det relevante felt og derefter vælge knappen »Afmeld«.

§ 11. ÆNDRING AF REGLERNE

1. Virksomheden forbeholder sig ret til at ændre disse regler, herunder for at tage hensyn til lovændringer, ændringer i de funktioner, der tilbydes via butikken, introduktion af nye tjenester i butikken, bedre beskyttelse af kundernes interesser, afklaring af spørgsmål, der vedrører kunderne, organisatoriske ændringer fra virksomhedens side, virksomhedens manglende evne til at fortsætte med at levere tjenester på de nuværende vilkår.
2. En ændring af bestemmelserne i Vilkår og Betingelser må ikke føre til tab af Kundens erhvervede rettigheder, hvis de er lovligt erhvervet.
3. Alle Ordrer, der accepteres af Virksomheden til udførelse før datoen for ændring af Vilkår og Betingelser, skal udføres på grundlag af de Vilkår og Betingelser, der var i kraft på datoen for Kundens afgivelse af Ordren, medmindre bestemmelserne i den nye version af Vilkår og Betingelser er mere gunstige for Kunderne.
4. Virksomheden skal underrette Kunderne om ændringen af Vilkår og Betingelser ved at sende relevante oplysninger til deres e-mailadresser, der er angivet ved oprettelse af en Konto mindst 14 dage før ikrafttrædelsesdatoen for de planlagte ændringer. Virksomheden skal også placere oplysninger om ændringer i vilkårene og betingelserne på webstedet for onlinebutikken mindst 14 dage før ikrafttrædelsesdatoen for de planlagte ændringer.
5. Hvis kunden ikke accepterer det nye indhold af vilkårene og betingelserne, skal han / hun underrette virksomheden inden for 14 dage fra datoen for modtagelse af oplysninger om ændringen af vilkårene og betingelserne. Hvis kunden ikke gør indsigelse inden for 14 dage fra datoen for meddelelsen, anses kunden i tvivlstilfælde for at have accepteret den nye version af reglerne og forskrifterne.
6. Ændringer af butikkens form og karakter, især ændringer af butikkens grafiske design, tilføjelse af nye funktioner, billeder, udgør ikke en ændring af disse regler og forskrifter, medmindre sådanne ændringer er i strid med bestemmelserne i disse regler og forskrifter.

§ 12. SLUTBESTEMMELSER

1. Butikken er virksomhedens ejendom. Alle varemærker, servicemærker og navne, der er angivet på webstedet, er virksomhedens ejendom, eller virksomhedens ret til at bruge dem følger af separate aftaler med autoriserede enheder. Teksten, det grafiske materiale og it-løsningerne på webstedet www.chemicaltiger.com er beskyttet af loven, især af bestemmelserne i loven af 4. februar 1994 om ophavsret og beslægtede rettigheder.
2. Butikken såvel som dens individuelle elementer må ikke ændres, kopieres, distribueres eller offentliggøres til kommercielle formål, medmindre virksomheden giver sit forudgående skriftlige samtykke.
3. Hverken hjemmesidens brugere eller kunderne har ret til, uden forudgående udtrykkeligt samtykke fra virksomheden, at bruge de materialer og værker, der er lagt ud på hjemmesiden, under fuld erstatningsansvar over for sælgeren og over for forfatterne til de enkelte værker.
4. Ved at fortsætte med at bruge hjemmesiden holdes brugeren fuldt ansvarlig for enhver adfærd, der er i strid med loven, og for enhver skade, der er forårsaget som følge af en sådan adfærd, herunder over for tredjeparter.
5. Minimumskravene til hardware for at gøre det muligt for kunden at bruge onlinebutikken er som følger: Mozilla Firefox-browser version 83 eller nyere eller Google Chrome-browser version 87 eller nyere med JavaScript aktiveret. Når du bruger internetbutikken, installeres der cookies på kundens computersystem. Det er en betingelse for at bruge de tjenester, der leveres elektronisk af virksomheden, at installationen af cookies er aktiveret.
6. I spørgsmål, der ikke er reguleret i forordningerne, gælder bestemmelserne i civilloven og forbrugerrettighedsloven.
7. Forordningerne træder i kraft den 12. december 2023.