POGOJI POSLOVANJA SPLETNE TRGOVINE CHEMICALTIGER.COM

§ 1 DEFINICIJE

Izrazi, uporabljeni v Pravilih, imajo naslednji pomen:
1. Podjetje/prodajalec – podjetje pod imenom Bridge Solutions Hub S.A. s sedežem v Varšavi, ulica Zygmunta Vogla 2A, 02-963 Varšava, vpisano v register podjetnikov, ki ga vodi Okrožno sodišče v Varšavi, XIII gospodarski oddelek Državnega sodnega registra, pod številko KRS: 0000887045, REGON: 142524552, NIP: 522 2967030, osnovni kapital v višini 1596529,00 PLN.
2. Piškotki – majhne besedilne informacije, ki jih pošlje spletna stran in se shranijo na strani stranke (običajno na trdem disku računalnika) v primeru sklepanja pogodb prek spletne trgovine, ki jo upravlja družba na naslovu www.chemicaltiger.com.
3. Delovni dnevi – pomenijo dneve v tednu od ponedeljka do petka, razen državnih praznikov.
4. Dobavitelj tretje osebe – podjetje ali podjetja, ki so lastniki ali imetniki tistih Izdelkov, ki jih prodaja Družba in ki trenutno niso v skladišču Družbe.
5. Nakupni obrazec – elektronski obrazec, ki je na voljo za izpolnjevanje na spletni strani www.chemicaltiger.com v primeru sklepanja pogodb prek spletne strani www.chemicaltiger.com, v katerem kupec navede podatke, potrebne za sklenitev in izvedbo pogodbe, pod pogojem, da
a) v primeru strank, ki so potrošniki, je treba v obrazcu za nakup navesti vsaj naslednje podatke: elektronski naslov, ime in priimek, naslov prebivališča/dostavnega naslova (ulica in hišna številka in/ali številka lokala, poštna številka in mesto, država, kontaktna telefonska številka);
b) če kupec ni potrošnik, je treba v obrazcu za nakup navesti vsaj naslednje podatke: e-poštni naslov, ime in priimek kupca ali ime podjetja, naslov sedeža/dobave (ulica in številka hiše in/ali prostorov, poštna številka in mesto, država, kontaktna telefonska številka), številka DDV;
6. Civilni zakonik – zakon z dne 23. aprila 1964 Civilni zakonik (Ur. l. 2022, št. 1360, s spremembami);
7. Potrošnik – fizična oseba, ki sklene pogodbo in naroči izdelek za namene, ki niso neposredno povezani z gospodarsko ali poklicno dejavnostjo v smislu 221. člena civilnega zakonika;
8. Račun – individualni profil stranke, označen z uporabniškim imenom (login) in geslom, ki predstavlja zbirko sredstev in podatkov stranke v sistemu IKT družbe, ki vsebuje zlasti podatke stranke o oddanih naročilih.
9. Stranka – fizična oseba s popolno pravno sposobnostjo ali Podjetnik, ki je zainteresiran za nakup Izdelka pri Družbi prek Trgovine;
10. Subjekt za dostavo Izdelka – kurirsko podjetje, s katerim Družba sklene pogodbo za dostavo pošiljke Stranki;
11. Izdelek – deli, dodatki in materiali za avtomobile, vključno s potrošnim materialom, ki je na voljo v spletni trgovini;
12. podjetnik – fizične osebe, pravne osebe, organizacijske enote brez pravne osebnosti, ki opravljajo dejavnost, in drugi subjekti s številko REGON, ki se zanimajo za nakup Izdelka Družbe prek Spletne trgovine;
13. Pravila in predpisi – ta pravila in predpisi;
14. spletna trgovina – internetna storitev, ki omogoča oddajo naročil za izdelke s strani kupcev in je na voljo na spletni strani www.chemicaltiger.com.
15. Višja sila – zunanji, nepričakovan, nepredvidljiv dogodek, na katerega stranki ne moreta vplivati (npr. vremenske kataklizme, nemiri);
16. naročilo – strankina izjava namere, ki je neposredno usmerjena v oddajo naročila za nakup Izdelka, pri čemer se navedeta zlasti vrsta in število Izdelkov.

§ 2. SPLOŠNE DOLOČBE

1. Pravila in predpisi določajo načela uporabe spletne trgovine www.chemicaltiger.com, ki je na voljo na spletnem naslovu: www.chemicaltiger.com, s strani strank za naročanje Izdelkov, zlasti pa
a) pogoje in pravila za oddajo Naročil s strani Kupcev prek Spletne trgovine, ki je na voljo na spletnem naslovu www.chemicaltiger.com.
b) pravila in pogoje za oddajo Naročila;
c) pritožbeni postopek.
2. Pravila in predpisi so na voljo na spletnem naslovu www.chemicaltiger.com. Stranka se lahko z njegovo vsebino seznani na navedeni spletni strani, prav tako pa lahko prenese datoteko s Pravili, da si jih lahko kadar koli zabeleži in reproducira.
3. Spletno trgovino pod imenom www.chemicaltiger.com upravlja družba.
4. Naslov spletne trgovine in kontaktni podatki: Spletna trgovina se nahaja na spletnem naslovu :
a) Elektronska pošta: (a) e-pošta: info@chemicaltiger.com
b) Naslov za dopisovanje: ulica Zygmunta Vogla 2A, 02-963 Varšava.
5. Kupec je dolžan uporabljati Trgovino in njene funkcionalnosti v skladu z zakonom, določbami teh Pravil in dobrimi običaji. Prepovedana je uporaba Trgovine na način, ki bi lahko kršil osebnostne pravice drugih, ali objavljanje ali razširjanje vsebine, ki je vulgarna, neresnična ali lahko krši osebnostne pravice, zakon ali druge legitimne interese družbe ali tretjih oseb. Če spremenite svoje osebne ali kontaktne podatke, ste jih dolžni popraviti ali dopolniti. Stranka je pri uporabi Trgovine dolžna ravnati s potrebno skrbnostjo.
6. Stranka lahko uporablja elektronske storitve, ki jih zagotavljajo Družbe, v obliki ustvarjanja računa. Registracija računa poteka z izpolnitvijo registracijskega obrazca, pri čemer sprejme vsaj te Splošne pogoje in Pravilnik o zasebnosti. V obrazcu za registracijo mora Kupec navesti: elektronski naslov in individualno geslo.
Družba storitve vodenja računa zagotavlja brezplačno. Stranka lahko kadar koli izbriše račun tako, da Družbi predloži zahtevo:
a) v pisni obliki na naslov: (a) v pisni obliki na naslov Družbe: Bridge Solutions Hub S.A. s sedežem v Varšavi, ulica Zygmunta Vogla 2A, 02-963 Varšava ali
b) v elektronski obliki na naslov: info@chemicaltiger.com.

§ 3 ODDAJA NAROČILA

1. Izvedba nakupa izdelka zahteva, da stranka posreduje vsaj podatke, navedene v obrazcu za naročilo.
2. Oddaja naročila in sklenitev pogodbe se opravi z izvedbo naslednjih dejanj:
a) izpolnitvijo obrazca za naročilo;
b) navedba oblike dostave Izdelka;
c) sprejetje teh splošnih pogojev s strani naročnika;
d) izbira oblike plačila in plačilo s strani stranke;
Ko je naročilo oddano in plačano, Družba takoj potrdi njegov prejem in hkrati sprejme naročilo v obdelavo. Potrditev prejema Naročila in njegovega sprejema v izvršitev se izvede tako, da Družba pošlje Stranki na njen elektronski naslov, naveden v obrazcu za naročilo, ustrezno elektronsko sporočilo, ki vsebuje vsaj izjavo Družbe o prejemu Naročila in njegovem sprejemu v izvršitev ter potrditev sklenitve pogodbe. Takoj ko stranka prejme zgoraj navedeno elektronsko sporočilo, je prodajna pogodba med stranko in družbo sklenjena.
3. Po prejemu plačila Družba nemudoma odpošlje naročeni Izdelek prek Subjekta za dostavo izdelkov, ki ga je Stranka izbrala ob oddaji Naročila, na naslov, naveden v Naročilnem obrazcu. Naročeni Izdelek se odpošlje v 7 delovnih dneh od dneva, ko je znesek za izdelek nakazan na račun Družbe. Družba si pridržuje pravico, da v izjemnih primerih rok dostave podaljša na 10 delovnih dni. Če se načrtovani datum dostave dodatno spremeni (podaljša), bo Družba Stranko o tej okoliščini obvestila tako, da jo bo kontaktirala na elektronski naslov, telefonsko številko ali poštni naslov, ki ga je navedla Stranka.
4. V primeru naročila, oddanega prek Trgovine, lahko Stranka navede druge podatke o naslovu, kot jih je navedla med registracijo in ustvarjanjem računa.
5. Dostava se izvaja na ozemlju Republike Poljske v skladu s pogoji storitve, ki veljajo za dobavitelja izdelkov. V primeru Naročil, ki se dostavljajo prek kurirske službe, če Stranka ali oseba, ki jo je Stranka pooblastila, ni prisotna na naslovu, navedenem za dostavo Naročila, kurirska služba opravi nov poskus dostave Izdelka. Če je stranka ali oseba, ki jo je stranka pooblastila, ponovno odsotna na navedenem naslovu, se izdelek vrne družbi. V takšnih okoliščinah se lahko naročilo po dogovoru z Družbo ponovno pošlje Stranki. Stroške ponovnega pošiljanja izdelka nosi stranka. Če stranka v okviru enega naročila kupi več izdelkov, se ji lahko naročeni izdelki pošljejo v več kot eni pošiljki. V takem primeru Stranka ne nosi dodatnih stroškov dostave.
6. Če obstaja kakršen koli dvom o točnosti podatkov Stranke, vključno z naslovom za dostavo, potrebnih za dostavo, lahko Družba stopi v stik s Stranko po elektronski pošti ali telefonu, da preveri te podatke.
7. Družba ne bo obdelala naročil, ki so bila nepravilno izpolnjena ali v zvezi s katerimi obstaja utemeljen sum, da so bili posredovani napačni ali fiktivni podatki. V takem primeru Družba ob preklicu naročila o tem nemudoma obvesti stranko na elektronski naslov ali telefonsko številko, navedeno v obrazcu naročila.
8. Plačilo za izdelek se izvede z bančnim nakazilom na bančni račun družbe, katerega podatki bodo navedeni po pravilni izpolnitvi naročilnice in sprejetju Pravilnika, ali z aplikacijo BLIK.
9. Vsebina sklenjene prodajne pogodbe se evidentira in je kupcu na voljo pri:
a) s tem, da Družba objavi ta Pravilnik, ki ga je Kupec sprejel, na spletni strani Spletne trgovine in
b) pošiljanjem elektronskega sporočila kupcu iz drugega odstavka 3. člena splošnih pogojev. Vsebina prodajne pogodbe se dodatno zabeleži in zaščiti v informacijskem sistemu Družbe.

§ 4 CENA IZDELKA

1. Vse cene, prikazane na spletni strani Trgovine, so izražene v poljskih zlotih in vključujejo DDV. Cene izdelkov, predstavljene na spletni strani Trgovine, ne vključujejo stroškov dostave izdelkov s strani ponudnika izdelkov. Skupna vrednost naročila vključuje ceno izdelka in stroške njegove dostave.
2. Dokazilo o nakupu je račun DDV, ki ga izda Trgovina in je priložen naročilu, poslanemu Kupcu. Vse stroške finančne transakcije nosi Kupec.
3. Stroški dostave Izdelkov so odvisni od velikosti naročila in jih Družba navede v ceniku, ki je na voljo na spletni strani Spletne trgovine med naročilom.
4. Cenik in informacije na spletni strani www.chemicaltiger.com ne predstavljajo komercialne ponudbe v smislu civilnega zakonika, temveč so le odraz izdelkov, ki jih prodaja Družba, zato ne zagotavljamo popolne razpoložljivosti izdelkov. Z oddajo naročila z uporabo mehanizmov, ki so na voljo na spletnih straneh trgovine, kupec ponudi nakup določenega blaga pod pogoji, navedenimi v opisu blaga. Prodajna pogodba je sklenjena, ko kupec pisno potrdi, da je blago prejel.
5. Podjetje je dolžno dobaviti izdelek v skladu s sklenjeno pogodbo. Zato mora kupec preveriti skladnost dobavljenega Izdelka s pogodbo in se v primeru kakršnih koli nepravilnosti nemudoma obrniti na Družbo, da določi nadaljnje ukrepe.
6. V primeru kurirske dostave je treba pred prejemom Izdelka preveriti, ali ni bil poškodovan med prevozom. Če je Izdelek poškodovan, pošiljke ne smete sprejeti. V takem primeru mora stranka čim prej stopiti v stik z Družbo, da se zadeva razjasni.
7. Če je pošiljka prejeta in stranka odkrije napako ali poškodbo pošiljke, ki je ob prejemu ni bilo mogoče navzven videti, vključno z naslednjim, vendar ne omejeno nanj:
a) mehanske poškodbe vsebine pošiljke,
b) nepopolnost pošiljke,
c) neskladnost vsebine pošiljke s predmetom naročila.
Kupec mora čim prej stopiti v stik s prodajalcem, da bi razjasnil zadevo in sprožil reklamacijski postopek.

§5. PRITOŽBENI POSTOPEK

1. Kupec ima pravico do pritožbe v zvezi z izdelkom, ki je vključen v naročilo.
2. Družba odgovarja Kupcu, če ima prodani Izdelek napako v smislu člena 5561 civilnega zakonika. Obseg in pogoji odgovornosti Družbe za napake na Izdelku so določeni z ustreznimi splošno veljavnimi zakonskimi določbami, zlasti s Civilnim zakonikom (vključno s členi 556-576 Civilnega zakonika).
3. V skladu s 1. odstavkom 558. člena Civilnega zakonika je izključena odgovornost Družbe iz naslova garancije za izdelek do stranke, ki ni potrošnik.
4. Stranka vloži reklamacijo tako, da pošlje obvestilo o reklamaciji v zvezi z določenim izdelkom. Zaradi hitrejše obravnave reklamacije je priporočljivo, da se v reklamaciji navedejo: podatki Stranke (ime in priimek ali naziv podjetja), datum prijave, številka računa, ime in količina reklamiranega Izdelka, opis in vrsta napake, zahteva Stranke, kontaktni podatki (telefon ali elektronski naslov).
5. Pritožbe je treba nasloviti:
a) v pisni obliki na naslov: (a) v pisni obliki na naslov: Bridge Solutions Hub S.A. s sedežem v Varšavi, ulica Zygmunta Vogla 2A, 02-963 Varšava – s pripisom na ovojnici “Pritožba” ali
b) v elektronski obliki na naslednji naslov: info@chemicaltiger.com.
Družba bo na pritožbo stranke odgovorila takoj, najpozneje v 14 koledarskih dneh od datuma, ko jo je prejela. Če je stranka, ki je potrošnik, pri uveljavljanju pravic iz garancije zahtevala zamenjavo predmeta ali odpravo napake ali podala izjavo o znižanju cene z navedbo zneska, za katerega naj se cena zniža, in družba na to zahtevo ni odgovorila v 14 koledarskih dneh, se šteje, da je priznala upravičenost zahteve. Družba bo stranki posredovala vse informacije v zvezi s pritožbenim postopkom na naslov in kontaktne podatke, ki jih je stranka navedla v pritožbi.
7. Za pravice Stranke, ki je potrošnik, veljajo določbe Zakona o pravicah potrošnikov z dne 30. maja 2014 (Uradni list 2020, točka 287) in ustrezne določbe Civilnega zakonika.
8. Če ima izdelek napako, lahko stranka, ki je potrošnik:
a) poda izjavo o znižanju cene ali odstopi od prodajne pogodbe, razen če Družba takoj in brez pretiranih nevšečnosti za Stranko zamenja izdelek z napako z izdelkom brez napake ali odpravi napako. Ta omejitev ne velja, če je Družba Izdelek že zamenjala ali popravila ali če Družba ni izpolnila svoje obveznosti zamenjave Izdelka z brezhibnim ali odstranitve napake. Stranka lahko namesto odprave napake, kot jo je predlagalo podjetje, zahteva zamenjavo izdelka z izdelkom brez napake ali namesto zamenjave izdelka zahteva odpravo napake, razen če uskladitev predmeta s pogodbo na način, ki ga je izbrala stranka, ni mogoča ali bi zahtevala prevelike stroške v primerjavi z načinom, ki ga je predlagalo podjetje. Pri presoji pretiranosti stroškov je treba upoštevati vrednost izdelka brez napake, vrsto in pomembnost ugotovljene napake ter nevšečnosti, ki bi jim bila stranka izpostavljena z drugim načinom zadovoljitve.
b) zahteva, da se izdelek z napako zamenja z izdelkom brez napake ali da se napaka odpravi. Družba je dolžna zamenjati izdelek z napako z brezhibnim izdelkom ali odpraviti napako v razumnem roku brez nepotrebnih nevšečnosti za stranko. Družba lahko zavrne izpolnitev zahteve stranke, če uskladitev izdelka z napako s prodajno pogodbo na način, ki ga je izbrala stranka, ni mogoča ali bi zahtevala prevelike stroške v primerjavi z drugim možnim načinom uskladitve izdelka s prodajno pogodbo. Stroške popravila ali zamenjave nosi podjetje.

§6. NAČELA UPORABE IZVENSODNIH METOD OBRAVNAVANJA PRITOŽB IN UVELJAVLJANJA ZAHTEVKOV

1. Podrobne informacije o možnosti uporabe izvensodnih postopkov obravnavanja pritožb in uveljavljanja zahtevkov s strani kupca, ki je potrošnik, in pravila dostopa do teh postopkov so na voljo v pisarnah in na spletnih straneh okrajnih (mestnih) varuhov potrošnikov, družbenih organizacij, katerih statutarne naloge vključujejo varstvo potrošnikov, deželnih inšpektoratov za tržno inšpekcijo in na naslednjih spletnih naslovih Urada za varstvo konkurence in potrošnikov: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Stranka, ki je potrošnik, ima naslednje vzorčne možnosti uporabe izvensodnih načinov reševanja pritožb in zahtevkov:
a) stranka ima pravico, da se za reševanje spora, ki izhaja iz sklenjene kupoprodajne pogodbe, obrne na stalno poravnalno potrošniško sodišče iz 37. člena Zakona z dne 15. decembra 2000 o trgovinski inšpekciji (Uradni list 2020, št. 1706, s spremembami). Poslovnik o organizaciji in delovanju stalnih prijateljskih potrošniških sodišč je določen v Odredbi ministra za pravosodje o določitvi poslovnika o organizaciji in delovanju stalnih prijateljskih sodišč pri inšpektorjih pokrajinske trgovinske inšpekcije z dne 6. julija 2017. (Uradni list 2017, točka 1356)
b) Stranka ima pravico, da v skladu s 36. členom Zakona o trgovinski inšpekciji z dne 15. decembra 2000 (Ur. l. 2020, postavka 1706 s spremembami) pri inšpektorju pokrajinske trgovinske inšpekcije zahteva začetek postopka mediacije za sporazumno rešitev spora med stranko in podjetjem. Informacije o načelih in postopku mediacije, ki jo izvaja deželni inšpektor trgovinske inšpekcije, so na voljo v pisarnah in na spletnih straneh ustreznih deželnih inšpektoratov trgovinske inšpekcije.
c) Stranka lahko pri reševanju spora med stranko in prodajalcem pridobi brezplačno pomoč, pri čemer lahko uporabi tudi brezplačno pomoč okrožnega (mestnega) varuha potrošnikov ali družbene organizacije, katere zakonske naloge vključujejo varstvo potrošnikov (npr. Zveza potrošnikov, Poljska zveza potrošnikov). 3. V primeru spora med stranko in prodajalcem se lahko stranka obrne na okrožnega (mestnega) varuha potrošnikov ali družbeno organizacijo, katere zakonske naloge vključujejo varstvo potrošnikov (npr.
3. V skladu z Uredbo (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (Uredba o ODR v potrošniških sporih) Družba kot trgovec s sedežem v Uniji, ki sklepa spletne prodajne ali storitvene pogodbe, zagotavlja elektronsko povezavo do platforme ODR (Online Dispute Resolution) za izvensodno reševanje sporov: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Elektronski naslov družbe je: info@chemicaltiger.com.

§ 7. ODSTOP OD POGODBE

1. Stranka, ki je potrošnik in je sklenila pogodbo na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, lahko odstopi od pogodbe v 14 dneh brez navedbe razloga in brez stroškov, razen stroškov, določenih v 7. odstavku spodaj.
2. Rok za odstop od prodajne pogodbe začne teči za prodajno pogodbo, pri izvajanju katere družba izda izdelek – od prevzema izdelka s strani potrošnika ali tretje osebe, ki jo je navedel potrošnik in ni ponudnik izdelka, v primeru, da prodajna pogodba vključuje več izdelkov, ki se dobavljajo ločeno, v serijah ali delih – od prevzema zadnjega izdelka, serije ali dela, za druge pogodbe pa od dneva njihove sklenitve;
3. Za učinkovit odstop od prodajne pogodbe zadostuje, da pred iztekom zgoraj navedenega roka Družbi pošljete izjavo o odstopu od prodajne pogodbe. Potrošnik lahko, vendar mu ni treba, uporabi vzorčni obrazec za odstop od pogodbe, ki je vključen v Prilogo št. 2 k Zakonu o pravicah potrošnikov z dne 30. maja 2014. Potrošnik lahko uporabi vzorčni obrazec, vendar to ni obvezno.
4. Izjavo o odstopu od pogodbe s podpisom stranke lahko pošlje po pošti na naslov družbe: Bridge Solutions Hub S.A. s sedežem v Varšavi, ulica Zygmunta Vogla 2A, 02-963 Varšava, po elektronski pošti na naslov info@chemicaltiger.com ali jo lahko poda osebno na sedežu družbe.
5. V primeru odstopa od prodajne pogodbe se šteje, da pogodba ni sklenjena v obsegu, ki ga zajema vsebina izjave o odstopu.
6. Če je izjava o odstopu od prodajne pogodbe poslana, Družba kupcu nemudoma potrdi izvršitev navodila.
7. Stranka nosi neposredne stroške vračila izdelka pri uveljavljanju pravice do odstopa od prodajne pogodbe v naslednjih primerih:
a) Če je Potrošnik izbral način dostave Izdelka, ki ni najcenejši običajni način dostave, ki je na voljo v spletni trgovini, Družba Potrošniku ni dolžna povrniti dodatnih stroškov, ki jih je imel Potrošnik.
b) V primeru Izdelka, ki je storitev, katere izvajanje se je – na izrecno zahtevo Potrošnika – začelo pred iztekom roka za odstop od pogodbe, je Potrošnik, ki uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe po vložitvi takšne zahteve, dolžan plačati storitve, opravljene do trenutka odstopa od pogodbe. Znesek plačila se izračuna sorazmerno z obsegom izvedbe, pri čemer se upošteva cena ali nadomestilo, dogovorjeno v pogodbi. Če je cena ali nadomestilo previsoko, je osnova za izračun tega zneska tržna vrednost opravljene storitve.
8. Družba bo potrošniku nemudoma, vendar najpozneje v štirinajstih (14) dneh od dneva, ko je bila družbi vročena kupčeva izjava o odstopu od prodajne pogodbe, vrnila vsa opravljena plačila, tudi za dobavo izdelka (v skladu s sedmim odstavkom zgoraj). Družba lahko zadrži vračilo, dokler ne prejme izdelka nazaj ali dokler potrošnik ne predloži dokazila o vrnitvi izdelka, karkoli se zgodi prej.
9. Družba potrošniku vrne plačilo z enakimi plačilnimi sredstvi, kot jih je uporabil potrošnik, razen če se je potrošnik dogovoril za drug način vračila plačila, ki pa potrošniku ne bo povzročil dodatnih stroškov, npr. na številko bančnega računa, ki jo je potrošnik navedel v obrazcu za odstop od pogodbe.
10. Potrošnik je odgovoren za vsako zmanjšanje vrednosti izdelka, ki je posledica uporabe izdelka, ki presega tisto, kar je potrebno za ugotovitev narave, značilnosti in delovanja izdelka.
11. Družba ne sprejema paketov, ki so bili poslani nazaj “po povzetju”.
12. Družba obvešča, da v skladu z 38. členom Zakona z dne 30. maja 2014 o pravicah potrošnikov pravica do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo, potrošniku ni priznana, med drugim v primeru sklenitve pogodb:
a) pri katerih je predmet izpolnitve neponarejen predmet, ki je izdelan po potrošnikovih specifikacijah ali služi za zadovoljitev njegovih individualiziranih potreb;
b) pri katerih so predmet izpolnitve stvari, ki po dobavi zaradi svoje narave postanejo neločljivo povezane z drugimi stvarmi.

§ 8. DRUGE PRAVICE IN OBVEZNOSTI STRANK

1. Naročnik je dolžan:
a) uporabljati spletno trgovino www.chemicaltiger.com v skladu z določbami zakona, določbami Pravilnika in dobro prakso;
b) v obrazcu za naročilo navesti resnične osebne podatke;
c) spletne trgovine ne sme uporabljati za lažna naročila ali izdajanje osebnih podatkov drugih oseb za svoje podatke ali kakršno koli drugo ravnanje, ki je v nasprotju z dobrimi običaji.
2. Stranka izjavlja, da so vsi podatki, ki jih v kakršni koli obliki navede med uporabo spletne trgovine ter med obravnavo naročila in morebitnim postopkom pritožbe, resnični in pravilni po njenem najboljšem vedenju.
3. Družba ima pravico začasno prekiniti oddajo Naročila v Spletni trgovini za čas trajanja del tehničnega vzdrževanja in posodobitve spletnega mesta.
4. Družba ima pravico kadar koli odstopiti od izvedbe Naročila, zlasti pa v primeru kršitve Pravil s strani Stranke, posredovanja nepravilnih osebnih podatkov, podatkov o podjetju ali podatkov v zvezi s plačilom s strani Stranke. Ne glede na zgoraj navedeno ima Družba pravico ustrezno ukrepati, če Stranka krši določbe splošno veljavnih zakonov.

§ 9 REŠEVANJE SPOROV

1. V primeru spora, ki nastane v zvezi z izvajanjem pogodbe, si bosta stranki prizadevali za sporazumno rešitev spora.
2. Drugo izvensodno reševanje sporov je navedeno v vsebini tretjega odstavka 7. člena teh pravil.
3. Morebitni spori, ki nastanejo med stranko in podjetjem, se predložijo pristojnim sodiščem v skladu z določbami zakonika o pravdnem postopku.

§ 10 GLASILO

1. Stranka se lahko strinja s prejemanjem novic, ki jih daje na voljo Družba. Novičke se pošiljajo samo strankam, ki so jih naročile z označitvijo ustreznega polja v obrazcu za registracijo ali obrazcu za naročilo in se strinjale, da na posredovani elektronski naslov (e-naslov) prejemajo komercialne informacije v smislu zakona z dne 18. julija 2002 o zagotavljanju elektronskih storitev (Ur. l. 2020, točka 344 s spremembami).
2. V okviru storitve Newsletter se informacije v obliki elektronskega pisma (e-pošte) pošljejo po elektronski pošti na elektronski naslov (e-poštni naslov), ki ga je navedla stranka. Glasilo vsebuje zlasti informacije o ponudbi izdelkov, aktualnih akcijah in druge informacije o izdelkih, ki jih ponuja Trgovina. Glasilo se pošilja brezplačno.
3. Stranka lahko kadar koli, brez navedbe razloga in brez kakršnih koli stroškov, spremeni navedeni naslov elektronske pošte (e-naslov), na katerega se pošilja glasilo, ali se od glasila odjavi, tako da pritisne povezavo do glasila, ki se nahaja v nogi vsakega glasila, v ustrezno polje vpiše svoj naslov elektronske pošte (e-naslov) in nato izbere gumb “Odjava”.

§ 11. SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV

1. Družba si pridržuje pravico do spremembe teh splošnih pogojev, tudi zaradi upoštevanja sprememb zakonodaje, sprememb funkcij, ki jih ponuja Trgovina, uvedbe novih storitev v Trgovini, boljše zaščite interesov strank, razjasnitve vprašanj, ki zadevajo stranke, organizacijskih sprememb na strani družbe, nezmožnosti nadaljnjega izvajanja storitev družbe pod veljavnimi pogoji.
2. Sprememba določb Splošnih pogojev ne povzroči izgube pridobljenih pravic Stranke, če so bile pridobljene zakonito.
3. Vsa naročila, ki jih je Družba sprejela v izvršitev pred datumom spremembe Pravilnika, se izvršijo na podlagi Pravilnika, ki je veljal na dan oddaje naročila s strani Stranke, razen če so določbe nove različice Pravilnika za Stranke ugodnejše.
4. Družba obvesti Stranke o spremembah Pravilnika s pošiljanjem ustreznih informacij na njihove elektronske naslove, ki so jih navedli ob vzpostavitvi Računa, najmanj 14 dni pred datumom začetka veljavnosti načrtovanih sprememb. Družba informacije o spremembah Pravilnika objavi tudi na spletni strani Spletne trgovine vsaj 14 dni pred začetkom veljavnosti načrtovanih sprememb.
5. Če se stranka ne strinja z novo vsebino Splošnih pogojev, mora o tem obvestiti Družbo v 14 dneh od dneva prejema informacije o spremembi Splošnih pogojev. Če stranka v 14 dneh od datuma obvestila ne ugovarja, se šteje, da sprejema novo različico Pravil in pogojev.
6. Spremembe oblike in narave Trgovine, zlasti spremembe grafične podobe Trgovine, dodajanje novih funkcij, slik, razen če so te spremembe v nasprotju z določbami teh Pravil, ne pomenijo spremembe teh Pravil.

§ 12. KONČNE DOLOČBE

1. Prva Trgovina je last družbe. Vse blagovne in storitvene znamke ter imena, ki so prikazana na spletnem mestu, so last Družbe ali pa pravica Družbe do njihove uporabe izhaja iz ločenih sporazumov s pooblaščenimi subjekti. Besedilo, grafično gradivo in informacijske rešitve, ki jih vsebuje spletna stran www.chemicaltiger.com, so zakonsko zaščiteni, zlasti z določbami zakona z dne 4. februarja 1994 o avtorski in sorodnih pravicah.
2. Trgovine in njenih posameznih elementov ni dovoljeno spreminjati, kopirati, distribuirati ali objavljati v komercialne namene, razen s predhodnim pisnim soglasjem Družbe.
3. Niti uporabniki spletnega mesta niti stranke nimajo pravice uporabljati gradiv in del, objavljenih na spletnem mestu, brez predhodnega izrecnega soglasja Družbe pod grožnjo polne odškodninske odgovornosti do Prodajalca in avtorjev posameznih del.
4. Z nadaljevanjem uporabe spletnega mesta je uporabnik v celoti odgovoren za kakršno koli kršiteljsko ravnanje in za kakršno koli škodo, ki je posledica takšnega ravnanja, tudi do tretjih oseb.
5. Minimalne zahteve glede strojne opreme za uporabo spletne trgovine s strani kupca so naslednje: brskalnik Mozilla Firefox, različica 83 ali novejša, ali brskalnik Google Chrome, različica 87 ali novejša, z omogočenim JavaScriptom. Pri uporabi spletne trgovine se v računalniški sistem stranke namestijo piškotki. Pogoj za uporabo storitev, ki jih družba zagotavlja v elektronski obliki, je, da dovolite namestitev piškotkov.
6. V zadevah, ki niso urejene s temi splošnimi pogoji, se uporabljajo določbe Civilnega zakonika in Zakona o varstvu potrošnikov.
7. Pravila začnejo veljati 12. decembra 2023.