Ret til tilbagetrækning fra en fjernsalgsaftale

Som forbruger har du ret til at fortryde en aftale, der er indgået på webstedet, inden for 30 dage uden at angive nogen grund. Fortrydelsesfristen udløber efter 30 dage fra den dag, hvor du tager varerne i besiddelse, eller hvor en tredjepart, der ikke er transportøren, og som du har angivet, tager varerne i besiddelse. For at udøve din fortrydelsesret skal du underrette os om din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. et brev sendt med posten eller en e-mail). Du kan f.eks. sende din erklæring

• skriftligt til følgende adresse: ul. Taśmowa 1, 02-677 Warszawa

• i elektronisk form via e-mail til:

info@chemicaltiger.com

Et eksempel på en fortrydelsesformular er inkluderet i bilag 2 til forbrugerrettighedsloven og er desuden vedhæftet webstedets vilkår og betingelser. Du kan bruge fortrydelsesformularen, men det er ikke obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender oplysninger om udøvelse af din fortrydelsesret, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

I tilfælde af fortrydelse af denne aftale refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder omkostninger til levering af varerne (med undtagelse af ekstraomkostninger som følge af dit valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at gøre brug af din fortrydelsesret i forhold til denne aftale. Vi refunderer betalingen med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilliget i noget andet; under alle omstændigheder pålægges du ingen gebyrer i forbindelse med denne refusion. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil du har modtaget varen, eller indtil du giver os bevis for returnering, alt efter hvilken begivenhed der indtræffer først.

Hvis du har modtaget den købte vare, bedes du sende den tilbage eller aflevere den til os på følgende adresse: Zygmunta Vogla 2A, 02-963 Warszawa, straks og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor du har informeret os om din fortrydelse af aftalen. Fristen er overholdt, hvis du sender varen tilbage inden udløbet af 14-dages perioden. Du skal selv afholde de direkte omkostninger ved at sende varen retur. Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden brug af varen end den, der er nødvendig for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på.

Bestemmelserne i denne meddelelse vedrørende forbrugeren gælder fra den 1. januar 2021 og for kontrakter, der indgås fra denne dato, også for en køber, der er en fysisk person, der indgår en kontrakt, der er direkte relateret til hans / hendes forretningsaktivitet, når det fremgår af indholdet af denne kontrakt, at den ikke har en professionel karakter for denne person, hvilket især skyldes emnet for hans / hendes forretningsaktivitet, der stilles til rådighed på grundlag af bestemmelserne i det centrale register og oplysninger om forretningsaktiviteter.