Informacija apie teisę atsisakyti nuotolinės sutarties

Kaip vartotojas turite teisę per 30 dienų atsisakyti interneto svetainėje sudarytos sutarties nenurodydami priežasties. Sutarties atsisakymo laikotarpis baigiasi praėjus 30 dienų nuo tos dienos, kai jūs perėmėte daiktą arba kai daiktą perėmė trečioji šalis, kuri nėra vežėjas ir kurią nurodėte jūs. Norėdami pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, turite mus informuoti apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties nedviprasmišku pareiškimu (pavyzdžiui, paštu arba el. paštu išsiųstu laišku). Pareiškimą galite siųsti, pvz:

• raštu šiuo adresu: Taśmowa 1, 02-677 Varšuva

• elektroniniu būdu el. paštu adresu: info@chemicaltiger.com

Pavyzdinė atsisakymo nuo sutarties forma pateikta Vartotojų teisių įstatymo priede Nr. 2 ir papildomai sudaro Tinklalapio taisyklių priedą. Galite naudoti pavyzdinę sutarties atsisakymo formą, tačiau ji nėra privaloma.

Kad būtų laikomasi sutarties atsisakymo termino, pakanka, kad informaciją apie pasinaudojimą teise atsisakyti sutarties atsiųstumėte iki sutarties atsisakymo termino pabaigos.

Jei atsisakote šios sutarties, mes nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai buvome informuoti apie jūsų sprendimą pasinaudoti teise atsisakyti šios sutarties, grąžinsime jums visus iš jūsų gautus mokėjimus, įskaitant prekių pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, atsiradusias dėl to, kad pasirinkote kitą pristatymo būdą nei mūsų siūlomas pigiausias standartinio pristatymo būdas). Mokėjimą grąžinsime naudodami tą pačią mokėjimo priemonę, kurią naudojote pradiniame sandoryje, nebent aiškiai susitarėte kitaip; bet kokiu atveju jums nereikės mokėti jokių su grąžinimu susijusių mokesčių. Mes galime sulaikyti grąžinimą, kol gausite prekę arba kol pateiksite mums grąžinimo įrodymą, atsižvelgiant į tai, kuris įvykis įvyks anksčiau.

Jei įsigytą prekę gavote, atsiųskite ją atgal arba perduokite mums toliau nurodytu adresu: Zygmunta Vogla 2A, 02-963 Varšuva, nedelsiant ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pranešėte mums apie sutarties atsisakymą. Termino laikomasi, jei prekę atsiunčiate atgal nepasibaigus 14 dienų laikotarpiui. Turėsite padengti tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas. Jūs atsakote tik už bet kokį daikto vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl to, kad daiktą naudojote kitaip, nei būtina daikto pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

Šio pranešimo nuostatos dėl vartotojo taikomos nuo 2021 m. sausio 1 d. ir nuo tos dienos sudarytoms sutartims taip pat pirkėjui, kuris yra fizinis asmuo, sudarantis sutartį, tiesiogiai susijusią su jo verslo veikla, kai iš šios sutarties turinio matyti, kad ji nėra šio asmens profesinio pobūdžio, visų pirma dėl jo verslo veiklos dalyko, pateikto remiantis Centrinio registro ir informacijos apie verslo veiklą nuostatomis.