Informācija par tiesībām atteikties no distances līguma

Jums kā patērētājam ir tiesības atteikties no tīmekļa vietnē noslēgta līguma 30 dienu laikā, nenorādot iemeslu. Atteikuma termiņš beidzas pēc 30 dienām no dienas, kad jūs esat pārņēmis preci savā īpašumā vai kad preci savā īpašumā ir pārņēmusi trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko esat norādījis jūs. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē mūs par savu lēmumu atteikties no šī līguma ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu vai e-pastu nosūtītu vēstuli). Jūs varat nosūtīt savu paziņojumu, piemēram:

• rakstiski uz šādu adresi: Taśmowa 1, 02-677 Varšava.

• elektroniski pa e-pastu uz šādu adresi: info@chemicaltiger.com

Atteikuma veidlapas paraugs ir iekļauts Patērētāju tiesību likuma 2. pielikumā un papildus ir arī tīmekļa vietnes noteikumu pielikums. Jūs varat izmantot atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti.

Lai ievērotu atteikuma termiņu, ir pietiekami, ja informāciju par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtāt pirms atteikuma termiņa beigām.

Atteikuma no šī līguma gadījumā mēs nekavējoties un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad esam informēti par jūsu lēmumu izmantot atteikuma tiesības, atmaksājam jums visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp preču piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās, jums izvēloties piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais lētākais standarta piegādes veids). Mēs atmaksāsim maksājumu, izmantojot tos pašus maksāšanas līdzekļus, ko jūs izmantojāt sākotnējā darījumā, ja vien jūs neesat skaidri vienojies citādi; jebkurā gadījumā jums netiks piemēroti nekādi izdevumi saistībā ar šo atmaksu. Mēs varam aizturēt atmaksu līdz brīdim, kad esat saņēmis preci vai iesniedzat mums atgriešanas apliecinājumu, atkarībā no tā, kurš no šiem gadījumiem iestājas pirmais.

Ja esat saņēmis iegādāto preci, lūdzu, nosūtiet to atpakaļ vai nododiet mums uz šādu adresi: Zygmunta Vogla 2A, 02-963 Varšava, nekavējoties un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad esat mūs informējis par atteikšanos no līguma. Termiņš ir ievērots, ja jūs nosūtāt preci atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. Jums būs jāsedz tiešie preču atgriešanas izdevumi. Jūs esat atbildīgs tikai par jebkādu preces vērtības samazināšanos, kas radusies preces lietošanas rezultātā, izņemot to, kas ir nepieciešama, lai noteiktu preces raksturu, īpašības un darbību.

Šā paziņojuma noteikumi attiecībā uz patērētāju ir piemērojami no 2021. gada 1. janvāra un līgumiem, kas noslēgti no minētās dienas, arī pircējam, kurš ir fiziska persona, kas slēdz līgumu, kurš ir tieši saistīts ar tās saimniecisko darbību, ja no šā līguma satura ir redzams, ka tam nav šīs personas profesionāla rakstura, kas izriet jo īpaši no tās saimnieciskās darbības priekšmeta, kas darīts pieejams, pamatojoties uz Centrālā reģistra un informācijas par saimniecisko darbību noteikumiem.