LEVERANSTID
Vi har vår egen tillverkningsanläggning och lager med specialiserad personal.
Av denna anledning skickar vi varje beställning inom 10 arbetstimmar efter att betalningen har krediterats.
Vid denna tidpunkt skickar vi dig elektroniskt (e-post eller sms) en förändring i statusen för din beställning.
En beställning som görs på fredag efter kl. 12.00 skickas på måndag.
Denna standard på kundservice är vårt credo.
Hjälp oss att ständigt förbättra vår service - genom att rapportera eventuella kommentarer eller avvikelser till: info@chemicaltiger.com

Kundserviceansvarig
Paul Strong
info@chemicaltiger.com
+48 696 438 898

GUIDE FÖR SÄKER FRAKT
Vi har en egen produktionsanläggning och ett eget lager med specialiserad personal.
Av denna anledning skickar vi varje beställning inom 10 arbetstimmar efter att betalningen har krediterats.
Under denna tid skickar vi dig elektroniskt (e-post eller sms) en förändring i statusen för din beställning.
En beställning som görs på fredag efter kl. 12.00 skickas på måndag.

Varorna lämnar vårt lager
Vi gör allt för att säkerställa att de produkter som skickas till dig kommer fram intakta.
a) vi utför inspektioner och övervakning av varor som skickas från vårt lager
b) förpackningsstadiet övervakas också mestadels
c) kuriren som tar emot paketet bekräftar samtidigt att förpackningen för de mottagna varorna är intakt

På väg till kunden
Vi skickar dig elektroniskt (e-post eller sms) eventuella ändringar av statusen för din beställning.
I varje skede av avsändandet kan du själv övervaka statusen för din beställning genom att gå till den länk som tillhandahålls.

Upphämtning av paketet
Innan du signerar för upphämtning av paketet från kuriren ska du noggrant kontrollera förpackningen på alla sidor.
Kuriren kan inte vägra att kontrollera paketet vid upphämtningstillfället.
Om du upptäcker några skador på förpackningen eller varorna (t.ex. hål i förpackningen, bucklor, revor, sprickor, etc.), be omedelbart kuriren att upprätta en skaderapport.

Remarker om paketets skick
Om du upptäcker skador på förpackningen, varor eller kvantitetsbrister, vänligen rapportera detta helst via e-post till vår e-postadress: info@chemicaltiger.pl inom 48 timmar efter kurirens besök.

Denna standard på kundservice är vårt credo.
Hjälp oss att ständigt förbättra vår service - genom att rapportera eventuella kommentarer eller avvikelser till: info@chemicaltiger.com

Kundserviceansvarig
Paul Strong
info@chemicaltiger.com
+48 696 438 898